Với giải 1 trang 17 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 3 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 3 Grammar

1 (trang 17 SBT Tiếng Anh 10)Circle the correct verb form to complete each sentence. (Khoanh tròn dạng động từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 17, 18 Unit 3 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. to buy

2. apologise

3. to go

4. to visit

5. go

6. to find

7. cross

8. open

9. to take

10. to learn

Hướng dẫn dịch:

1. Mai đồng ý mua chiếc máy tính xách tay cũ của tôi.

2. Giáo viên của anh ấy đã bắt anh ấy phải xin lỗi vì hành vi xấu của mình.

3. Họ quyết định đi xem buổi hòa nhạc trực tiếp.

4. Tôi rất muốn đến thăm Paris vào một ngày nào đó.

5. Bố mẹ anh ấy không cho anh ấy đi học âm nhạc.

6. Chúng tôi đã tìm được album đầu tiên của họ trên mạng xã hội

7. Tôi đã nhìn thấy cô ấy băng qua đường.

8. Tôi nghe nói anh ấy mở cửa sổ tối qua.

9. Bố hứa đưa chúng tôi đi xem xiếc vào Chủ nhật.

10. Anh ấy thực sự muốn học chơi một loại nhạc cụ trong mùa hè này.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 17-18 SBT Tiếng Anh 10): Make compound sentences using the conjunctions in brackets. (Đặt câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ trong ngoặc.)…..

3 (trang 18 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng đúng của động từ trong ngoặc)….