Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 KNTT là tài liệu tham khảo được TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo, hướng dẫn soạn bài Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức, chuẩn bị cho năm học sắp tới hiệu quả.

Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 – Kết nối tri thức

Đề bài

Ứng dụng đọc tên nốt nhạc bằng chữ cái Latin vào Bài đọc nhạc số 1.

Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 KNTT

Phương pháp giải

Học sinh đọc tên nốt nhạc theo yêu cầu đề bài.

Lời giải chi tiết

Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 KNTT

———————

Trên đây là toàn bộ lời giải Lý thuyết âm nhạc: Kí hiệu âm bằng hệ thống chữ cái Latin SGK Âm nhạc 6 KNTT. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.