TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 KNTT dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Đây là tài liệu hướng dẫn soạn bài Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức, chuẩn bị cho năm học sắp tới hiệu quả.

Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 – Kết nối tri thức

Câu hỏi 1

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc gam Đô trưởng và trục của gam.

b) Luyện tập tiết tấu kết hợp quãng

c) Bài đọc nhạc số 5

Câu hỏi 2

Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc.

Lời giải chi tiết:

a) Đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách.

b) Học sinh đọc nhạc kết hợp đánh nhịp 3 4.

———————

Trên đây là toàn bộ lời giải Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 5 SGK Âm nhạc 6 KNTT. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.