Soạn tiếng Anh 6 Friends plus Starter unit Vocabulary

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh Friends Plus lớp 6 Starter Unit trang 12 Language Focus dưới đây nằm trong bộ đề Giải tiếng Anh lớp 6 Chân trời sáng tạo theo từng unit năm 2023 – 2024 do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Soạn Language focus Starter Unit trang 13 tiếng Anh 6 Friends Plus gồm lời giải hay, hướng dẫn dịch & file nghe mp3 bài tập 1 – 6 trang 13 Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo hiệu quả.

Xem thêm: Sách giáo khoa tiếng Anh 6 Starter Unit

Question words: Where…?, What…?, Who…?

1. Check the meanings of the bolds words in example 1-3. Then answer the questions. Compare with a partner. Kiểm tra nghĩa của những từ in đậm trong ví dụ 1 – 3. Sau đó trả lời câu hỏi. So sánh với bạn cặp. 

1. Where‘s Neymar Junior from?

2. What‘s a taco?

3. Who‘s Usain Bolt?

Hướng dẫn dịch

1. Neymar Junior đến từ đâu?

2. Taco là gì?

3. Usain Bolt là ai? –

Đáp án

1. He’s from Brazil.

2. It’s a Italian food.

3. He’s a Jamaican sport star.

2. Listen to two people talking about the questions in exercise 1. Are their answers right or wrong?Nghe đoạn thoại giữa 2 người khác nhau nói về câu hỏi trong bài 1. Câu trả lời của họ đúng hay sai?

Click để nghe

Gợi ý

Their answers are true.

3. Listen again and complete the Key Phrase. Use the words in the box.Nghe lại và hoàn thành bảng Cụm từ chính. Sử dụng từ trong hộp. 

Click để nghe

Đáp án

1. think 2. you 3. sure 4. right 5. know

Nội dung bài nghe

Boy: Okay, where is Neymar Junior from?

Girl: Mmm… I think he’s from Spain. And you?

Boy: I’m not sure. I think he’s from Brazil.

Girl: Brazil? Yes, that’s right. He’s from Brazil.

Boy: Right. Then, what is taco?

Girl: Oh, I don’t know. And you?

Girl: Usain Bolt? I think he’s a sports star.

Boy: Oh yes. That’s right. He’s American and he runs really fast.

Girl: Yes, he does. but I think he’s from Jamaica not the USA.

Hướng dẫn dịch

Cậu bé: Được rồi, Neymar Junior đến từ đâu?

Cô gái: Mmm… Tôi nghĩ anh ấy đến từ Tây Ban Nha. Còn bạn?

Chàng trai: Tôi không chắc. Tôi nghĩ anh ấy đến từ Brazil.

Cô gái: Brazil? Vâng đúng vậy. Anh ấy đến từ Brazin.

Chàng trai: Đúng vậy. Vậy, taco là gì?

Cô gái: Ồ, tôi không biết. Còn bạn?

Cậu bé: Tôi nghĩ đó là một con vật đến từ Châu Phi.

Cô gái: Một con vật từ Châu Phi? Tôi không chắc. Nó có phải là thức ăn không?

Chàng trai: Thức ăn? À … vâng. Đó là một món ăn Ý. Được rồi câu hỏi cuối cùng: Usain Bolt là ai?

Cô gái: Usain Bolt? Tôi nghĩ anh ấy là một ngôi sao thể thao.

Cậu bé: Ồ vâng. Đúng rồi. Anh ấy là người Mỹ và anh ấy chạy rất nhanh.

Cô gái: Vâng, anh ấy có. nhưng tôi nghĩ anh ấy đến từ Jamaica không phải Hoa Kỳ.

Conjunctions: and, so, but

4. Read the email and answer the questions. Đọc lá thư điện tử và trả lời câu hỏi. 

1. Is Beth from Spain?

2. What are her interests?

3. Which words in the email have got capital letters? Why?

4. What are the meanings of the words in blue?

International friends

Hi. My name’s Beth. I’m eleven years old and I’m from Boston in the USA. I’ve got two brothers and a sister and we’re students at Cranville High School in Boston.

I’m into music and sport, especially basketball. My favourite team is the Boston Celtics. I’m interested in cooking. What are your hobbies and interests?

Email or message me in English or Spanish, please.

I speak a little Italian, but I’m not very good at it.

Bye for now!

Beth

Đáp án

1 – No, he isn’t.

2 –  Her interests are music, sport and cooking

3 – The words in the email have got capital letters: Hi, My, Beth, I, Boston, USA, Cranville High School, Boston Celtics, What, Email, English, Spanish, Bye.

4 – and: và; or: hoặc là; but: nhưng.

Hướng dẫn dịch

Những người bạn quốc tế

Chào. Mình tên Beth. Mình 11 tuổi và đến từ Boston, Hoa Kỳ. Mình có hai anh trai và một em gái và chúng mình là học sinh tại trường trung học Cranville ở Boston.

Mình yêu âm nhạc và thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Đội bóng yêu thích của mình là Boston Celtics. Mình thích nấu ăn. Sở thích của bạn là gì?

Vui lòng gửi email hoặc nhắn tin cho mình bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha nhé.

Mình nói một chút tiếng Ý, nhưng không giỏi lắm.

Tạm biệt!

Beth

5. Complete the sentences with and, or and but. Hoàn thành câu với And, Or và But.

Đáp án

1 – or

2 – and

3 – but

4 – or

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 chân trời sáng tạo Friends plus 6 Starter unit Language focus page 13. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác nhau được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.