TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm KNTT. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Bài 5.7 trang 82 SGK Toán 10 KNTT

Tìm số trung bình, trung vị, mốt và tứ phân vị của mỗi mẫu số liệu sau đây:

a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:

9 8 15 8 20

b) Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng):

350 300 650 300 450 500 300 250

c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp:

36 38 33 34 32 30 34 35

Gợi ý đáp án

a) Số điểm mà năm vận động viên bóng rổ ghi được trong một trận đấu:

9 8 15 8 20

Số trung bình: overline X = dfrac{{9 + 8 + 15 + 8 + 20}}{5} = 12

Trung vị:

Sắp xếp theo thứ tự không giảm:

8 8 9 15 20

Ta có n=5 là số lẻ nên trung vị là 9.

Mốt: Ta thấy số 8 là số có tần số cao nhất (xuất hiện 2 lần)

Tứ phân vị:

+ Tìm {Q_2}

Ta có trung vị là 9=> {Q_2} = 9.

+ Tìm {Q_1}

Nửa số liệu bên trái là:

8 8

Trung vị của mẫu này là dfrac{{8 + 8}}{2} = 8=>{Q_1} = 8

+ Tìm {Q_3}

Nửa số liệu bên phải là:

15 20

Trung vị của mẫu này là dfrac{{15 + 20}}{2} = 17,5=>{Q_3} = 17,5

Vậy số trung bình là 12, trung vị là 9 và mốt là 8, {Q_1}

b) Giá của một số loại giày (đơn vị nghìn đồng):

350 300 650 300 450 500 300 250

Số trung bình:overline X ) = dfrac{{350 + 300.3 + 650 + 450 + 500 + 250}}{8} = 387,5

250 300 300 300 350 450 500 650

Ta có n=8 là số chẵn nên trung vị là trung bình cộng của hai số chính giữa.

Hai số chính giữa là 300 và 350

=> Trung vị là dfrac{{300 + 350}}{2} = 325

Mốt: Ta thấy số 300 là số có tần số cao nhất (xuất hiện 3 lần)

Tứ phân vị:

+ Tìm {Q_2}

Ta có trung vị là 325=>{Q_2}

+ Tìm {Q_1}

Vì n chẵn nên nửa số liệu bên trái là:

250 300 300 300

Trung vị của mẫu này là dfrac{{300 + 300}}{2} = 300=>{Q_1} = 300

+ Tìm {Q_3}

Vì n chẵn nên nửa số liệu bên phải là:

350 450 500 650

Trung vị của mẫu này là dfrac{{450 + 500}}{2} = 475=>{Q_3} = 475

Vậy số trung bình là 387,5, trung vị là 325 và mốt là 300,{Q_1}

c) Số kênh được chiếu của một số hãng truyền hình cáp:

36 38 33 34 32 30 34 35

Số trung bình: overline X = dfrac{{36 + 38 + 33 + 34.2 + 32 + 30 + 35}}{8} = 34

Trung vị:

Sắp xếp theo thứ tự không giảm:

30 32 33 34 34 35 36 38

Ta có n=8 là số chẵn nên trung vị là trung bình cộng của hai số chính giữa.

Hai số chính giữa là 34 và 34

=> Trung vị là 34

Mốt: Ta thấy số 34 là số có tần số cao nhất (xuất hiện 2 lần)

Tứ phân vị:

+ Tìm {Q_2}

Ta có trung vị là 34=> {Q_2} = 34.

+ Tìm {Q_1}

Vì n chẵn nên nửa số liệu bên trái là:

30 32 33 34

Trung vị của mẫu này là dfrac{{32 + 33}}{2} = 32,5=>{Q_1} = 32,5

+ Tìm{Q_3}

Vì n chẵn nên nửa số liệu bên phải là:

34 35 36 38

Trung vị của mẫu này là dfrac{{35 + 36}}{2} = 35,5=>{Q_3} = 35,5

Vậy số trung bình là 34, trung vị là 34 và mốt là 34, {Q_1}

Chú ý

Nếu n chẵn thì nửa số liệu bên trái (phải) {Q_2} phải chứa cả {Q_2}

Bài 5.8 trang 82 SGK Toán 10 KNTT

Hãy chọn số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mỗi mẫu số liệu sau. Giải thích và tinh giá trị của số đặc trưng đó.

a) Số mặt trăng đã biết của các hành tinh:

Giải Toán 10 Bài 13

b) Số đường chuyền thành công trong một trận đấu của một số cầu thủ bóng đá:

32 24 20 14 23.

c) Chỉ số IQ của một nhóm học sinh:

80 102 83 103 108 94 110 106 104 100

d) Các sai số trong một phép đo: 10 15 18 15 14 13 42 15 12 14 42.

Gợi ý đáp án

a) Sắp xếp lại số liệu:

0 0 1 2 13 27 34 63

Trung vị là dfrac{(2+13)}{2}=7,5.

Ta không chọn số trung bình vì số trung bình là 17,5 chênh lệch với 63 lớn. Mốt cũng thế.

b) Các số liệu bài cho không chênh lệch quá lớn với số trung bình nên ta chọn số trung bình.

Số đường truyền trung bình là: dfrac{{32 + 24 + 20 + 14 + 23}}{5} = 22,6

c) Các số liệu bài cho không chênh lệch quá lớn với số trung bình nên ta chọn số trung bình.

IQ trung bình là frac{{80 + {kern 1pt} 102 + {kern 1pt} 83 + {kern 1pt} 103 + {kern 1pt} 108 + {kern 1pt} 94 + {kern 1pt} 110 + {kern 1pt} 106 + {kern 1pt} 104 + {kern 1pt} 100}}{{10}} = 99

d) Ta thấy có hai giá trị 42 chênh lệch lớn với các số còn lại nên ta chọn Mốt để đo xu thế trung tâm.

Mốt là 15 (tần số là 3).

Bài 5.9 trang 83 SGK Toán 10 KNTT

Số lượng học sinh giỏi Quốc gia năm học 2018-2019 của 10 trường Trung học phổ thông được cho như sau:

0 0 4 0 0 0 10 0 6 0.

a) Tìm số trung bình, mốt, các tứ phân vị của mẫu số liệu trên.

b) Giải thích tại sao tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau.

Gợi ý đáp án

a) Sắp xếp theo thứ tự không giảm:

0 0 0 0 0 0 0 4 6 10

Số trung bình: overline X = dfrac{{0.7 + 4 + 6 + 10}}{{10}} = 2

Trung vị:{Q_2}

Tứ phân vị:

+ Nửa bên trái của {Q_2}

0 0 0 0 0

=>{Q_1} = 0

+ Nửa bên phải của {Q_2}

0 0 4 6 10

=>{Q_3} = 4

b) Tứ phân vị thứ nhất và trung vị trùng nhau vì mật độ của mẫu số liệu tập trung hết ở nửa trái của trung vị, mẫu số liệu bên trái có số liệu bằng 0 hết.

Bài 5.10 trang 83 SGK Toán 10 KNTT

Bảng sau đây cho biết số chỗ ngồi của một số sân vận động được sử dụng trong

Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam năm 2018 (số liệu gần đúng).

Giải Toán 10 Bài 13

Các giá trị số trung bình, trung vị, mốt bị ảnh hưởng thế nào nếu bỏ đi số liệu chỗ ngồi của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình?

Gợi ý đáp án

Sắp xếp lại mẫu số liệu:

20 120 20 120 21 315 23 405 37 546

Số trung bình:

dfrac{{20120.2 + 21315 + 23405 + 37546}}{5} = 24501,2

Trung vị: 21 315

Mốt: 20 120

Nếu bỏ đi số liệu chỗ ngồi của Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình thì số trung bình giảm, trung vị giảm và Mốt thì vẫn giữ nguyên.

Cụ thể: số trung bình là 21 240; trung vị là 20 717,5 và Mốt vẫn là 20 120

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm KNTT. Bài viết đã hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi trong SGK Toán 10 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 KNTT…