Giải Toán 10 Bài 15: Hàm số KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.

Bài 6.1 trang 9 SGK Toán 10 KNTT

Xét hai đại lượng x, y phụ thuộc vào nhau theo các hệ thức dưới đây. Những trường hợp nào thì y là hàm số của x?

a. x + y = 1

b. y = x2

c. y2 = x

d. x2 – y2 = 0.

Gợi ý đáp án

Trường hợp y là hàm số của x là: a, b.

Các trường hợp c, d không phải vì một giá trị của x có thể tương ứng với nhiều giá trị của y.

Ví dụ:

c. x =4 => y = 2 hoặc y = -2.

d. x = 2 => y = 2 hoặc y = -2.

Bài 6.2 trang 9 SGK Toán 10 KNTT

Hãy cho một ví dụ về hàm số được cho bằng bảng hoặc biểu đồ. Hãy chỉ ra tập xác định và tập giá trị của hàm số đó.

Gợi ý đáp án

x 1 2 3 4 5
y -1 -2 -3 -4 -5

Tập xác định: D ={1; 2; 3; 4; 5}

Tập giá trị: {-1; -2; -3; -4; -5}

Bài 6.3 trang 9 SGK Toán 10 KNTT

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

a. y = 2x^{3}+3x+1

b. y= frac{x-1}{x^{2}-3x+2}

c. y=sqrt{x+1}+sqrt{1-x}.

Gợi ý đáp án

a. Tập xác định: D = mathbb{R}

b. Điều kiện: x^{2}-3x+2neq 0Leftrightarrow left{begin{matrix}xneq 1\ xneq 2end{matrix}right.

Tập xác định: D = mathbb{R}

c. Điều kiện:left{begin{matrix}x+1geq 0\ 1-xgeq 0end{matrix}right.Leftrightarrow -1leq xleq 1

Tập xác định: D = [-1; 1]

Bài 6.4 trang 9 SGK Toán 10 KNTT

Tìm tập xác định và tập giá trị của mỗi hàm số sau:

a. y = -2x +3

b. y=frac{-1}{2}x^{2}

Gợi ý đáp án

Có:x^{2}geq 0Rightarrow frac{-1}{2}x^{2}leq 0

Tập giá trị của hàm số: (-infty ;0]

Bài 6.5 trang 9 SGK Toán 10 KNTT

Vẽ đồ thị các hàm số sau và chỉ ra các khoảng đồng biến, nghịch biến của chúng.

a. y = -2x+1

b. y = frac{-1}{2}x^{2}

Gợi ý đáp án

a.

Giải Toán 10 Bài 5 KNTT

Hàm số nghịch biến trên R

b.

Giải Toán 10 Bài 15 KNTT

Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;+infty ) và đồng biến trên khoảng (-infty; 0)

Bài 6.6 trang 9 SGK Toán 10 KNTT

Giá thuê xe ô tô tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho hai ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng cho mỗi ngày tiếp theo. Tổng số tiền T phải trả là một hàm số của số ngày x mà khách thuê xe.

a. Viết công thức của hàm số T = T(x).

b. Tính T(2), T(3), T(5) và cho biết ý nghĩa của mỗi giá trị này.

Gợi ý đáp án

a.

  • Nếu 0 < x ≤ 2 thì T(x) = 1,2.x
  • Nếu x > 2 thì T(x) = 1,2.2 + 0,9.(x – 2) = 0,6 + 0,9.x

b.

  • T(2) = 1,2 . 2 = 2,4
  • T(3) = 0,6 + 0,9 . 3 = 3,3
  • T(5) = 0,6 + 0,9 . 5 = 5,1

Ý nghĩa các giá trị: T(2), T(3), T(5) lần lượt là số tiền phải trả nếu khách thuê 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 15: Hàm số KNTT. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 KNTT. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 KNTT…