Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba. Đây là tài liệu tham khảo hay được TaiLieuViet.com sưu tầm và đăng tải nhằm giúp các bạn học sinh trả lời các câu hỏi nằm trong sách giáo khoa Toán lớp 9. Chúc các bạn học tốt, sau đây là tài liệu mời các bạn tải về tham khảo

Bài tiếp theo

  • Ôn tập Chương I: Căn bậc hai. Căn bậc ba

Giải bài tập Toán 9 bài 67 trang 36 sgk- tập 1

Hãy tìm

sqrt[3]{512};         sqrt[3]{-729};      sqrt[3]{0,064};  sqrt[3]{-0,216}; sqrt[3]{-0,008}

Hướng dẫn giải:

Phân tích số dưới dấu căn ra thừa số nguyên tố hoặc đổi thàng phân số

sqrt[3]{512}=sqrt{2^9}=sqrt[3]{left(2^3right)^3}=2^3=8;

sqrt[3]{-729}=-sqrt[3]{729}=-sqrt[3]{3^6}=-sqrt[3]{left(3^2right)^3}=-3^2=-9;

sqrt[3]{0,064}=sqrt[3]{frac{64}{1000}}=frac{4}{10}=frac{2}{5};

sqrt[3]{-0,216}=sqrt[3]{-frac{216}{1000}}=-sqrt[3]{frac{216}{1000}}=-frac{6}{10}=-frac{3}{5}

sqrt[3]{-0,008}=-sqrt[3]{frac{8}{1000}}=-frac{2}{10}=-frac{1}{5}

Bài 68 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

Tính

a. sqrt[3]{27}-sqrt[3]{-8}-sqrt[3]{125}

b. frac{sqrt[3]{135}}{sqrt[3]{5}}-sqrt[3]{54}.sqrt[3]{4}

Hướng dẫn giải:

a)

sqrt[3]{frac{135}{5}}-sqrt[3]{54.4}

sqrt[3]{27}-sqrt[3]{216}

= 3 – 6 = -3

Bài 69 trang 36 sgk Toán 9 – tập 1

So sánh

Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba

Trên đây TaiLieuViet đã hướng dẫn cho các bạn học sinh bài 9 Toán 9: Căn bậc ba. Với lời giải chi tiết các bạn có thể so kết quả của mình từ đó nắm chắc kiến thức Toán lớp 9. Chúc các bạn học tốt và nhớ thường xuyên tương tác với TaiLieuViet để có thêm nhiều tài liệu chất lượng miễn phí nhé

  • Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

…………………………………………..

Như vậy TaiLieuViet đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập SGK Toán lớp 9 bài 9: Căn bậc ba. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Toán lớp 9,Giải bài tập Toán lớp 9,Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9 và đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.