Với giải 1 trang 34 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 5 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 5 Vocabulary

1 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10)Complete the sentences using the words in the box (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các từ trong hộp)

SBT Tiếng Anh 10 trang 34, 35 Unit 5 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. smartphones; buttons

2. computers; suitable

3. laptop; charged

4. valuable

5. stain

 

Hướng dẫn dịch:

1. Điện thoại thông minh hiện đại ngày nay không có nhiều nút để nhìn đẹp hơn.

2. Một số máy tính cá nhân không thích hợp để sử dụng ngoài trời vì chúng không di động được.

3. Máy tính xách tay không hoạt động do bạn chưa sạc.

4. Internet đã trở thành một công cụ học tập rất có giá trị.

5. Anh ấy làm đổ cà phê của mình trên bàn của mình và vì vậy bây giờ có một vết bẩn trên bàn làm việc.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

2 (trang 34 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…

3 (trang 35 SBT Tiếng Anh 10)Choose the best answers to complete the sentences below. (Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu dưới đây.)….