Với giải 2 trang 70 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 9 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 9 Grammar

2 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10): Complete the following sentences with the words / phrases from the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ / cụm từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 69, 70 Unit 9 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. how much

2. what

3. the following week

4. tomorrow

5. whether

6. where

7. yesterday

8. the previous day

Hướng dẫn dịch:

1. Học sinh muốn biết anh ta có bao nhiêu thời gian để hoàn thành bài tập.

2. Anh ấy hỏi họ có thể làm gì để bảo vệ các loài động vật đang gặp nguy hiểm.

3. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy sẽ tham gia các hoạt động dọn dẹp vào tuần sau.

4. “Bạn định làm gì vào ngày mai?” cô ấy hỏi.

5. Cô ấy hỏi tôi có thích động vật không.

6. Anh trai tôi hỏi các nhà bảo vệ môi trường đến từ đâu.

7. “Bạn có đến thăm trang trại động vật ngày hôm qua không?” anh ấy hỏi.

8. Cô ấy nói rằng cô ấy đã hoàn thành một bài luận về ô nhiễm nguồn nước vào ngày hôm trước.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 69 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….

3 (trang 70 SBT Tiếng Anh 10): Identify the mistake in each of these sentences. (Xác định lỗi sai trong mỗi câu này.)…..