Với giải 2 trang 11 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 2 Vocabulary giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 2 Vocabulary

2 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10): Complete the following sentences with the words / phrase from the box. (Hoàn thành các câu sau với các từ / cụm từ trong hộp.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 10, 11 Unit 2 Vocabulary | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. adopt

2. organic

3. awareness

4. litter

5. eco-friendly

6. energy

7. protect

8. set up

Hướng dẫn dịch:

1. Ngày càng có nhiều người áp dụng lối sống xanh, tốt cho bản thân và môi trường.

2. Canh tác hữu cơ tốt hơn cho môi trường vì không sử dụng hóa chất độc hại.

3. Câu lạc bộ hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường.

4. Học sinh được nhắc nhở không vứt rác bừa bãi trên đường phố.

5. Tre được coi là một trong những vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường nhất.

6. Một cách để tiết kiệm năng lượng là giảm lượng điện sử dụng ở nhà.

7. Những hành động đơn giản như bỏ rác vào thùng có thể giúp bảo vệ môi trường.

8. Câu lạc bộ được thành lập để khuyến khích mọi người tái chế nhiều hơn.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 10 SBT Tiếng Anh 10): Complete the crossword using the prompts to find out the DOWNWARD word. (Hoàn thành ô chữ bằng cách sử dụng lời nhắc để tìm ra từ thẳng từ trên xuống dưới)….

3 (trang 11 SBT Tiếng Anh 10): Choose the correct word to complete each sentence. (Chọn từ đúng để hoàn thành mỗi câu.)…..