tailieuviet.vn xin giới thiệu Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2023 có đáp án. Mời các bạn đón xem:

Chỉ 100k mua trọn Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán Đà Nẵng năm 2023 có đáp án bản word có lời giải chi tiết (chỉ 20k cho 1 đề thi bất kì):

B1: Gửi phí vào tài khoản 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank

B2: Nhắn tin tới zalo Vietjack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: Link tài liệu

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2022

Môn thi: Toán (hệ Công lập)

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2022

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2021 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2021

Môn thi: Toán (hệ Công lập)

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2021

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2021

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2021

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2021

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020 có đáp án

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

Kì thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm học 2020

Môn thi: Toán (hệ Công lập)

Thời gian làm bài: 120 phút

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Lời giải & Hướng dẫn chấm đề thi vào 10 Toán Đà Nẵng 2021

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020

Đề thi Toán vào 10 Đà Nẵng năm 2020