TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây.

Hoạt động 1

Vẽ đồ thi hàm số y = a x 2 + bx + c với a, b, c nhập từ bàn phím

Thực hành 1: Vẽ đồ thị các hàm số bậc hai sau:

a. y = − x 2 + 4 x − 3 ;

b. y = x 2 + 2 ;

c. y = 1/2 x 2 + x + 1

d. y = x 2 − 4 x + 4 .

Hướng dẫn giải:

a. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

b. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

c. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

d. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

Hoạt động 2

Vẽ parabol với tham số thay đổi bằng thanh trượt

Thực hành 2: Điều chỉnh a, b, c để vẽ được nhiều parabol khác nhau:

a. y = x 2 − 3 x + 2 ;

b. y = x 2 ;

c. y = − x 2

d. y = 2x 2 + 1 ;

e. y = − 1/2x 2 + 4

Hướng dẫn giải:

a. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

b. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

c. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

d. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

e. Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Vẽ đồ thị hàm số bậc hai bằng phần mềm GeoGebra CTST. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn 10 CTST…