Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân CTST được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bài 1 trang 24 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Một thùng chứa 6 quả dưa hấu, một thùng khác chứa 15 quả thanh long. Từ hai thùng này,

a. Có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long?

b. Có bao nhiêu cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long?

Giải Toán 10 Bài 1

Gợi ý đáp án

a. Công việc chọn một quả dưa hấu hoặc một quả thanh long có 2 phương án thực hiện:

 • PA1: Chọn 1 trong 6 quả dưa hấuRightarrow có 6 cách chọn
 • PA2: Chọn 1 trong 15 quả thanh long Rightarrow có 15 cách chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc cộng có: 6 + 15 = 21 cách chọn một quả dưa hấu hoặc 1 quả thanh long trong thùng.

b. Công việc chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long gồm 2 công đoạn thực hiện:

 • CĐ1: Chọn 1 quả dưa hấu trong 6 quả dưa hấu Rightarrow có 6 cách chọn
 • CĐ2: Chọn 1 quả thanh long trong 15 quả thanh long Rightarrow có 15 cách chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân có: 6.15 = 90 cách chọn một quả dưa hấu và một quả thanh long.

Bài 2 trang 24 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Tung đồng thời một đồng xu và một con xúc xắc, nhận được kết quả là mặt xuất hiện trên đồng xu (sấp hay ngửa) và số chấm xuất hiện trên con xúc xắc.

a. Tính số kết quả có thể xảy ra.

b. Vẽ sơ đồ hình cây và liệt kê tất cả các kết quả đó.

Gợi ý đáp án

a. Kết quả của việc tung đồng xu và một con xúc xắc gồm hai công đoạn:

 • CĐ1: Có 2 khả năng xảy ra khi tung đồng xu (sấp hoặc ngửa)
 • CĐ2: Có 6 khả năng xảy ra khi tung xúc xắc ( 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm).

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân có: 2.6 bằng 12 kết quả có thể xảy ra.

b. Sơ đồ:

Giải Toán 10 Bài 1

Bài 3 trang 24 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Tại một nhà hàng chuyên phục vụ cơm trưa văn phòng, thực đơn có 5 món chính, 3 món phụ và 4 loại đồ uống. Tại đây, thực khách có bao nhiêu cách chọn bữa trưa gồm một món chính, một món phụ và một loại đồ uống?

Gợi ý đáp án

Công việc chọn bữa trưa gồm một món chính, một món phụ và một loại đồ uống gồm 4 công đoạn:

 • CĐ1: Chọn 1 món chính trong 5 món chínhRightarrow có 5 cách chọn
 • CĐ2: Chọn 1 món phụ trong 3 món phụ Rightarrow có 3 cách chọn.
 • CĐ3: Chọn 1 đồ uống trong 4 loại đồ uống Rightarrow có 4 cách chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân: 5.3.4 = 60 cách chọn bữa trưa.

Bài 4 trang 24 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Có bao nhiêu số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng trăm là chữ số chẵn, chữ số hàng đơn vị là chữ số lẻ?

 • CĐ1: Chữ số hàng trăm có 4 cách chọn (2,4,6,8)
 • CĐ2: Chữ số hàng chục có 10 cách chọn (0rightarrow9)
 • CĐ3: Chữ số hàng đơn vị có 5 cách chọn (1,3,5,7,9)

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân: 4.10.5 = 200 số thỏa mãn yêu cầu đề bài.

Bài 5 trang 24 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

An có thể đi từ nhà đến trường theo các con đường như Hình 11, trong đó có những con đường đi qua nhà sách.

Giải Toán 10 Bài 1

a. An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường mà có đi qua nhà sách?

b. An có bao nhiêu cách đi từ nhà đến trường?

Gợi ý đáp án

a. Việc An chọn cách đi từ nhà đến trường mà có đi qua nhà sách có 3 công đoạn:

 • CĐ1: Từ nhà An đến nhà sách có 3 con đường Rightarrow có 3 cách chọn
 • CĐ2: Từ nhà sách đến trường có 2 con đườngRightarrow có 2 cách chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân có 3.2 = 6 cách chọn.

Vậy An có 6 cách đi từ nhà đến trường đi qua nhà sách.

b. Việc An chọn cách đi từ nhà đến trường có 2 công đoạn:

 • CĐ1: Từ nhà An đến nhà sách có 5 cách chọn
 • CĐ2: Từ nhà sách đến trường có 2 cách chọn

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân có: 5.2 = 10 cách chọn.

Vậy An có 10 cách đi từ nhà đến trường.

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng và quy tắc nhân CTST. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 CTST…

Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp CTST