Với giải Unit 9 Reading lớp 10 trang 103, 104 Tiếng Anh 10 Global Success  chi tiết trong Unit 9: Protecting the environment giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 9: Protecting the environment Global Success

Bài 1 trang 103 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi sau.)

Unit 9 Reading lớp 10 trang 103, 104 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 2)

Trả lời:

a. Cutting natural forests (chặt phá rừng tự nhiên)

b. Polar ice melting (băng tan)

c. Air pollution (ô nhiễm không khí)

d. Hunting animals (săn bắt động vật)

Bài 2 trang 103 sgk Tiếng Anh 10: Read the text and choose the best title for it (Đọc văn bản và chọn tiêu đề tốt nhất cho nó)

Hướng dẫn dịch:

Môi trường chúng ta đang sống đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề này để có thể tìm cách bảo vệ thiên nhiên.

A. Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở vùng Cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

B. Một vấn đề môi trường khác là chặt phá rừng tự nhiên. Việc mất rừng có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Nó có thể làm hỏng môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm. Nó cũng có thể phá hủy đất tự nhiên và dẫn đến biến đổi khí hậu.

C. Ô nhiễm không khí cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải thoát ra từ xe cộ, máy móc hoặc nhà xưởng. Khi những khí độc hại này kết hợp với nước trong không khí, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc tuyết, có thể gây hại cho mọi dạng sống. Ngoài ra, vấn đề này còn dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Nó cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp hay thậm chí là ung thư phổi.

D. Trên khắp thế giới, số lượng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tăng lên. Nhiều người trong số họ biến mất vì ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, con người săn bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp, và đánh bắt quá nhiều cá cùng một lúc. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống và phi sinh vật.

Trả lời: A (Các vấn đề về môi trường: Chúng là gì?)

Bài 3 trang 104 sgk Tiếng Anh 10: Read the text again and decide which paragraph contains the following information. (Đọc lại văn bản và quyết định đoạn văn nào chứa thông tin sau.)

Unit 9 lớp 10 Reading trang 103 | Giải Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Trả lời:

1. C 2. B 3. A 4. D

Hướng dẫn dịch:

1. một ví dụ về các chất độc hại trong không khí và nước

2. một trong những lý do phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã

3. sự gia tăng mực nước biển trên thế giới

4. ảnh hưởng của săn bắt trái phép đối với hệ sinh thái

Bài 4 trang 104 sgk Tiếng Anh 10: Complete the sentences with the information from the text. Use no more than TWO words for each answer. (Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản. Sử dụng không quá HAI từ cho mỗi câu trả lời.)

Trả lời:

1. weather events 2. habitats 3. waste gases 4. ecosystem

Hướng dẫn dịch:

1. Trái đất nóng lên có thể gây ra các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

2. Môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật có thể bị phá hủy trong quá trình chặt phá rừng.

3. Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là các khí thải do máy móc, nhà máy sản xuất.

4. Khi nhiều loài động vật biến mất, điều này làm hỏng sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.

Bài 5 trang 104 sgk Tiếng Anh 10: Work in groups. Discuss the question. (Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi.) Which of the problems mentioned in the text do you think is the most serious in Viet Nam? 

Trả lời:

In my opinion, air pollution is the most serious environmental problem in Viet Nam, especially in big cities. It affects our health directly because the polluted air we breathe in may cause health problems such as respiratory diseases or even death.

Hướng dẫn dịch:

– Theo bạn, vấn đề nào được đề cập trong văn bản là nghiêm trọng nhất ở Việt Nam?

– Theo tôi, ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chúng ta vì không khí ô nhiễm mà chúng ta hít thở có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như các bệnh về đường hô hấp, thậm chí là tử vong.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 10

Unit 9 Getting started lớp 10 trang 100, 101

Unit 9 Language lớp 10 trang 101, 102, 103

Unit 9 Speaking lớp 10 trang 104, 105

Unit 9 Listening lớp 10 trang 106

Unit 9 Writing lớp 10 trang 106, 107

Unit 9 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 107, 108

Unit 9 Looking back lớp 10 trang 108, 109

Unit 9 Project lớp 10 trang 109

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4