Với giải Unit 9 Speaking lớp 10 trang 104, 105 Tiếng Anh 10 Global Success chi tiết trong Unit 9: Protecting the environment giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 10 Unit 9: Protecting the environment Global Success

Bài 1 trang 104 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs. Match the environmental problems to the suggested solutions(Làm việc theo cặp. Nối các vấn đề môi trường với các giải pháp được đề xuất)

Unit 9 Speaking lớp 10 trang 104, 105 | Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

1. c, e 2. a, f 3. b, d

Hướng dẫn dịch:

1. Sự tuyệt chủng của các động vật

c. Ngừng săn bắn và đánh cá bất hợp pháp

e. Tránh các sản phẩm được làm từ các bộ phận của động vật

2. Nạn phá rừng

a. Tái chế giấy, nhựa và sản phẩm gỗ

f. Đưa ra luật nghiêm khắc để ngăn chặn việc chặt phá rừng tự nhiên

3. Ô nhiễm không khí

b. Sử dụng xe điện hoặc phương tiện giao thông công cộng và trồng nhiều cây hơn

d. Ngừng đốt lá, rác và các vật liệu khác

Bài 2 trang 105 sgk Tiếng Anh 10: Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box (Làm việc theo cặp. Hoàn thành dàn ý bài thuyết trình bên dưới với thông tin trong hộp)

Trả lời:

1. D 2. A 3. C 4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Đón tiếp khán giả và giới thiệu chủ đề

Chào mọi người. Hôm nay, tôi có mặt ở đây để nói chuyện với bạn về các giải pháp cho một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất ở thành phố của chúng ta – ô nhiễm không khí.

2. Giải pháp đầu tiên

Giải pháp đầu tiên là ngừng đốt lá cây, rác và các vật liệu khác. Điều này sẽ làm giảm khói tạo ra trong không khí.

3. Giải pháp thứ hai

Một giải pháp khác là sử dụng xe điện hoặc phương tiện công cộng. Điều này sẽ làm giảm lượng khí thải từ các phương tiện giao thông cá nhân và làm cho không khí trong sạch hơn.

4. Kết thúc bài thuyết trình và cảm ơn khán giả

Điều đó kết thúc bài thuyết trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cám ơn vì đã lắng nghe.

Bài 3 trang 105 sgk Tiếng Anh 10: Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to it. Use the expressions below to help you (Làm việc nhóm. Chọn một vấn đề môi trường trong 1 và trình bày các giải pháp cho vấn đề đó. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Từ vựng Unit 9 Tiếng Anh lớp 10

Unit 9 Getting started lớp 10 trang 100, 101

Unit 9 Language lớp 10 trang 101, 102, 103

Unit 9 Reading lớp 10 trang 103, 104

Unit 9 Listening lớp 10 trang 106

Unit 9 Writing lớp 10 trang 106, 107

Unit 9 Communication and Culture / CLIL lớp 10 trang 107, 108

Unit 9 Looking back lớp 10 trang 108, 109

Unit 9 Project lớp 10 trang 109

Xem thêm các bài giải SGK Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Unit 8: New ways to learn

Review 3

Unit 9: Protecting the environment

Unit 10: Ecotourism

Review 4