Với giải Unit 3 Project lớp 11 trang 37 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 3: Cities of the future giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 3: Cities of the future

The ideal city of the future

(Thành phố lý tưởng của tương lai)

Work in groups. Design a poster of the ideal city of the future. Present your poster to the class. Use these questions as cues for your presentation.

(Làm việc theo nhóm. Thiết kế một tấm áp phích về thành phố lý tưởng trong tương lai. Trình bày tấm áp phích của bạn trước lớp. Sử dụng những câu hỏi này làm gợi ý cho phần trình bày của bạn.)

Where will it be located? (Nó sẽ được đặt ở đâu?)

How big will it be? (Nó sẽ lớn như thế nào?)

How many people will live in it? (Có bao nhiêu người sẽ sống trong đó?)

How will people travel? (Mọi người sẽ đi du lịch như thế nào?)

What kind of buildings will people live in? (Mọi người sẽ sống trong những tòa nhà nào?)

Giải SGK Tiếng anh 11 Unit 3: Cities of the future | Global Success (ảnh 5)

Lời giải:

Hi everyone, welcome to our Dream city. It’s located in the western Vietnam and has an area of 50 square kilometer. There are 3 million people here. The main transport is green car and motor bike. Besides, modern public transport system is also developed to avoid traffic jams. We utilize modern waste treatment so that the air is not polluted. We also grow a lot of trees, which results in fresh atmosphere around the city. Educational system is supported by high technology, robot teacher, and distance learning is popular among students. Citizens here can enjoy the best health care services in the world and they need to work only 7 hours a day.

Tạm dịch:

Xin chào tất cả mọi người, chào mừng đến với thành phố Dream của chúng tôi. Nó nằm ở phía Tây Việt Nam và có diện tích 50 km2. Có 3 triệu người ở đây. Phương tiện di chuyển chủ yếu là ô tô xanh và xe máy. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông công cộng hiện đại cũng được phát triển để tránh tắc đường. Chúng tôi sử dụng phương pháp xử lý chất thải hiện đại để không khí không bị ô nhiễm. Chúng tôi cũng trồng rất nhiều cây xanh, mang lại bầu không khí trong lành quanh thành phố. Hệ thống giáo dục được hỗ trợ bởi công nghệ cao, giáo viên robot và hình thức đào tạo từ xa phổ biến trong học sinh. Công dân ở đây được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất thế giới và họ chỉ cần làm việc 7 tiếng mỗi ngày.