TaiLieuViet.vn xin giới thiệu đến các bạn Từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Global Success Unit 12: Robotsđược sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn hệ thống lại toàn bộ từ mới quan trọng trong bài. Các bạn hãy tải về và luyện tập hàng ngày để có lượng từ phong phú nhé!

Từ vựng tiếng Anh 6 Unit 12 Robots

Từ mới

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Robot

n

/’rəʊbɒt/

Người máy

Modern

adj

/’mɒdn/

Hiện đại

To teach children

v

/ti:t∫ ‘t∫ɪldrən/

Nhà trẻ

To do household chores

v

/də ‘haʊshəʊld t∫ɔ:(r)z/

Làm việc nhà

To help sick people

v

/help sɪk ‘pi:pl/

Giúp đỡ người (bị ốm)

Advanced technology, High technology, Hi-tech

phr

/əd’va:nst tek’nɒlədʒi/ /haɪ teknɒlədʒi/ /haɪ tek/

Công nghệ hiện đại/ công nghệ cao

Home robot

n

/həʊm ‘rəʊbɒt/

Robot gia đình

Worker robot

n

/’wɜ:kər ‘rəʊbɒt/

Robot công nhân

Teaching robot

n

/’ti:t∫ɪȵ ‘rəʊbɒt/

Robot giảng dạy

Doctor robot

n

/’dɒktər ‘rəʊbɒt/

Robot bác sĩ

Bài tập từ vựng Unit 12 Robots lớp 6 có đáp án

Complete with suitable types of robots.

space robot ; doctor robot ; home robot ;

building robot; teaching robot; worker robot;

1. ______________ do housework

2. ______________ educate children

3. ______________ taking care of people’s health

4. ______________ build types of construction works

5. ______________ explore the space

6. ______________ work in factory

7. ______________ work at schools or at home

8. ______________ work at home

9. ______________ work at hospital.

ĐÁP ÁN

Complete with suitable types of robots.

space robot ; doctor robot ; home robot ;

building robot;  teaching robot;  worker robot;

1. _______home robot_______ do housework

2. ________teaching robot______ educate children

3. _______doctor robot_______ taking care of people’s health

4. _______building robot_______ build types of construction works

5. _______space robot_______ explore the space

6. _____worker robot_________ work in factory

7. _______teaching robot_______ work at schools or at home

8. _______home robot_______ work at home

9. _______doctor robot_______ work at hospital.

Trên đây là Từ vựng tiếng Anh unit 12 lớp 6 Global Success Robots. TaiLieuViet.vn hy vọng rằng tài liệu tiếng Anh trên đây sẽ giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng tiếng Anh 6 theo từng unit hiệu quả.

  • Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 6 chương trình mới Unit 12: Robots
  • Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 12: Robots
  • Đề ôn thi học kì 2 lớp 6 môn tiếng Anh
  • Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2015 trường THCS Hồ Xuân Hương CÓ ĐÁP ÁN