Trắc nghiệm Toán 9 Ôn tập chương 3

Để giúp các em ghi nhớ kiến thức được học trong chương 3 Đại số 9 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Toán 9 Ôn tập chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Có bao nhiêu cặp (m,n) các số nguyên thỏa mãn phương trình m + n = mn

 • Câu 2:

  Với giá trị nào của m thì hệ phương trình 20 Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 có đáp án có vô số nghiệm

 • Câu 3:

  Số nghiệm của hệ phương trình sau: 20 Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 có đáp án là:

 • Câu 4:

  Tìm giá tị của m để hệ phương trình 20 Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 có đáp án có nghiệm duy nhất.

 • Câu 5:

  Hai bạn A và B đi xe máy khởi hành từ 2 địa điểm cách nhau 150 km, đi ngược chiều nhau và gặp nhau sau 2h. Tìm vận tốc của mỗi người biết nếu A tăng vận tốc thêm 5 km/h và B giảm vận tốc 5 km/h thì vận tốc của A gấp đôi vận tốc của B.

 • Câu 6:

  Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc và thời gian dự định. Nếu ca nô tăng vận tốc thêm 3 km/h thì thời gian rút ngắn được 2h. Nếu ca nô giảm vận tốc đi 3 km/h thì thời gian tăng 3h. Tính vận tốc và thời gian dự định của ca nô.

 • Câu 7:

  Một xe máy đi từ A đến B trong thời gian đã định. Nếu đi với vận tốc 45 km/h sẽ tới B chậm nửa giờ. Nếu đi với vận tốc 60 km/h sẽ tới B sớm 45 phút. Tính quãng đường AB.

 • Câu 8:

  Tháng thứ nhất, 2 tổ sản xuất được 1200 sản phẩm. Tháng thứ hai, tổ I vượt mức 30% và tổ II bị giảm năng suất 22% so với tháng thứ nhất. Vì vậy 2 tổ đã sản xuất được 1300 sản phẩm. Hỏi tháng thứ hai, tổ 2 sản xuất được bao nhiêu sản phẩm.

 • Câu 9:

  Hai trường có tất cả 300 học sinh tham gia một cuộc thi. Biết trường A có 75% học sinh đạt, trường 2 có 60% đạt nên cả 2 trường có 207 học sinh đạt. Số học sinh dự thi của trường A và trường B lần lượt là:

 • Câu 10:

  Có 2 loại quặng chứa 75% sắt và 50% sắt. Tính khối lượng quặng chứa 75% sắt đem trộn với quặng chứa 50% sắt để được 35 tấn quặng chứa 66% sắt.

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại