Trắc nghiệm Toán 9 bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai là phần nội dung bài 8 Chương 1 Căn bậc hai – Căn bậc ba thuộc chương trình Toán 9 học kì 1. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Toán 9 bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1

  Giá trị biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án là:

 • Câu 2:

  Giá trị biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án là:

 • Câu 3:

  Giá trị biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án là:

 • Câu 4:

  Cho biểu thức Trắc nghiệm Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai có đáp án là:

 • Câu 5:

  Tính sqrt{|40sqrt{2}-57|}-sqrt{40sqrt{2}+57}. Kết quả là:

 • Câu 6:

  Rút gọn biểu thức Q=sqrt{4+sqrt{7}}-sqrt{4-sqrt{7}}-sqrt{2}

 • Câu 7:

  Giá trị của (sqrt{3+sqrt{5}}-sqrt{3-sqrt{5}})^{2} là:

 • Câu 8:

  Giá trị của biểu thức sqrt{(3sqrt{5}-4sqrt{2})(3sqrt{5}+4sqrt{2})} là:

 • Câu 9:

  Giá trị của biểu thức sqrt{3+2sqrt{2}}-sqrt{3-2sqrt{2}} bằng:

 • Câu 10:

  Tính N=frac{sqrt{sqrt{5}+2}+sqrt{sqrt{5}+2}}{sqrt{sqrt{5}+1}}-sqrt{3-2sqrt{2}}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại