Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Grammar sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Grammar

1 (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. C

6. A

7. C

8. B

Hướng dẫn dịch:

1. Trong khi chúng tôi đang thu thập thông tin cho bài thuyết trình của mình vào tháng trước, chúng tôi phát hiện ra rằng rất nhiều người trong khu phố của chúng tôi cần được giúp đỡ.

2. Khi chúng tôi đến thăm bà Lan sáng nay, bà đang chuẩn bị bữa trưa cho mình.

3. Cô ấy kể cho chúng tôi nghe câu chuyện cuộc đời cô ấy khi chúng tôi đang giúp cô ấy dọn dẹp nhà cửa.

4. Trong khi chúng tôi đang dọn dẹp nhà bếp của cô ấy, chúng tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Đó là một bà già khác sống bên cạnh.

5. Chúng tôi quyết định giúp những người già dọn dẹp nhà cửa của họ trong khi nói chuyện với họ vào cuối ngày hôm đó.

6. Trong khi chúng tôi đang giúp đỡ tại ngân hàng thực phẩm, chúng tôi đã gặp một người bạn cũ.

7. Một bà già đến gặp chúng tôi và yêu cầu giúp đỡ khi chúng tôi đang đợi ở bến xe buýt.

8. Khi chúng tôi đến trại trẻ mồ côi địa phương, tất cả trẻ em ở đó đang ăn tối.

2 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct present simple or present continuous forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. We (decide) to form a volunteer club while we (prepare) for our group presentation about people in need.

2. When we (arrive) at the gate of the primary school at 5:30 p.m., lots of children still (play) in the playground.

3. I (decide) to talk with some of the children while we (wait) for other group members.

4. While I (have) a chat with Amy, her mum (ring) to say she would come home late.

5. While we (have) a discussion about how to help the children, we (agree) to organise some after-school activities for them.

6. When An’s father (come) to pick her up after school, I (help) An with her homework.

7. While we (present) our volunteer project, the audience (raise) a lot of questions.

8. We (decide) to involve more volunteers in our club while we (talk) about our plan for new activities.

Đáp án:

1. decided; were preparing

2. arrived; were still playing

3. decided; were waiting

4. was having; rang

5. were having; agreed

6. came; was helping

7. were presenting; raised

8. decided; were talking

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi quyết định thành lập một câu lạc bộ tình nguyện trong khi chúng tôi đang chuẩn bị cho buổi thuyết trình của nhóm về những người cần sự giúp đỡ.

2. Khi chúng tôi đến cổng trường tiểu học lúc 5:30 chiều, rất nhiều trẻ em vẫn đang chơi trong sân chơi.

3. Tôi quyết định nói chuyện với một số đứa trẻ trong khi chúng tôi đang chờ các thành viên khác trong nhóm.

4. Trong khi tôi trò chuyện với Amy, mẹ cô ấy gọi điện nói rằng cô ấy sẽ về nhà muộn.

5. Trong khi thảo luận về cách giúp đỡ trẻ em, chúng tôi đã đồng ý tổ chức một số hoạt động sau giờ học cho các em.

6. Khi bố An đến đón con rái cá ở trường, tôi đang giúp An làm bài tập.

7. Trong khi chúng tôi trình bày về dự án tình nguyện của mình, khán giả đã đặt ra rất nhiều câu hỏi.

8. Chúng tôi quyết định thu hút nhiều tình nguyện viên hơn vào câu lạc bộ của chúng tôi trong khi chúng tôi đang nói về kế hoạch của chúng tôi cho các hoạt động mới.

3 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10): Match the beginnings (1 -8) with the endings (a -h) to make sentences. (Nối phần đầu (1 -8) với phần cuối (a -h) để tạo thành câu.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 29, 30 Unit 4 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. f

3. a

4. h

5. c

6. g

7. b

8. e

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy quyết định giúp xây dựng trường học ở các vùng miền núi trong khi anh ấy đang xem một chương trình tin tức về điều kiện nghèo nàn của các trường học ở những vùng này.

2. Trong khi các thành viên trong nhóm của cô ấy đang thảo luận về cách giúp đỡ trẻ em trong trại trẻ mồ côi, cô ấy gợi ý dạy họ cách làm những món đồ làm bằng tay để bán.

3. Khi chúng tôi đến nhà dưỡng lão của địa phương vào tháng trước, một số tình nguyện viên đang nói chuyện hoặc đọc sách cho người già ở đó.

4. Tôi gặp một người bạn từ thời thơ ấu khi tôi đang tình nguyện ở công viên thành phố.

5. Tôi biết đến dự án tình nguyện của cô ấy khi đang đọc một bài báo về các nhóm tình nguyện.

6. Khi siêu thị miễn phí mở cửa sáng nay, rất nhiều người đã chờ đợi để vào.

7. Trong khi chúng tôi kiểm tra các khoản đóng góp, chúng tôi đã tìm thấy lá thư này.

8. Một nhóm tình nguyện viên đề nghị chung tay trong khi chúng tôi dọn dẹp sân chơi cho trẻ em.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 31 Unit 4 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 29, 30 Unit 4 Grammar

SBT Tiếng Anh 10 trang 28, 29 Unit 4 Vocabulary

SBT Tiếng Anh 10 trang 28 Unit 4 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 38, 39 Unit 5 Writing