Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 10 Test yourself 1 Writing sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Test yourself 1 Writing

(trang 27 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)

Đáp án:

44. Are children taught how to reduce their carbon footprints?

45. Many activities will be organised to raise local people’s awareness of environmental issues.

46. More love has been brought into people’s lives (by his songs).

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

44. Họ có dạy trẻ em cách giảm dấu chân carbon không?

45. Họ sẽ tổ chức nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

46. Các bài hát của anh ấy đã mang lại nhiều tình yêu hơn trong cuộc sống của nhiều người.

B. Câu mới

44. Trẻ em có được dạy cách giảm dấu chân carbon không?

45. Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức để nâng cao nhận thức của người dân địa phương về các vấn đề môi trường.

46. Nhiều tình yêu hơn đã được đưa vào cuộc sống của mọi người (bởi các bài hát của anh ấy).

Put the words and phrases in the correct order to make meaningful sentences. (Đặt các từ và cụm từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa.)

Đáp án:

47. Doing housework helps children develop necessary life skills and teaches them to take responsibility.

48. Don’t throw away your used household items, but sort and recycle them to prevent environmental pollution.

49. Many famous bands and singers from all over the world performed in last year’s International Youth Music Festival.

50. Doing the laundry, cleaning the house and taking care of others are the skills children should learn at home.

Hướng dẫn dịch:

47. Làm việc nhà giúp trẻ phát triển các kỹ năng sống cần thiết và dạy trẻ biết chịu trách nhiệm.

48. Đừng vứt bỏ những đồ gia dụng đã qua sử dụng mà hãy phân loại và tái chế chúng để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường.

49. Nhiều ban nhạc và ca sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới đã biểu diễn trong Liên hoan Âm nhạc Thiếu niên Quốc tế năm ngoái.

50. Giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc người khác là những kỹ năng trẻ em nên học ở nhà.

Xem thêm các bài giải SBT Tiếng anh lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

SBT Tiếng Anh 10 trang 16 Unit 3 Pronunciation

SBT Tiếng Anh 10 trang 27 Test yourself 1 Writing

SBT Tiếng Anh 10 trang 26 Test yourself 1 Speaking

SBT Tiếng Anh 10 trang 25, 26 Test yourself 1 Reading

SBT Tiếng Anh 10 trang 24 Test yourself 1 Grammar