Với giải 3 trang 30 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 4 Grammar giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 4 Grammar

3 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10): Match the beginnings (1 -8) with the endings (a -h) to make sentences. (Nối phần đầu (1 -8) với phần cuối (a -h) để tạo thành câu.)

SBT Tiếng Anh 10 trang 29, 30 Unit 4 Grammar | Giải Sách bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức

Đáp án:

1. d

2. f

3. a

4. h

5. c

6. g

7. b

8. e

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy quyết định giúp xây dựng trường học ở các vùng miền núi trong khi anh ấy đang xem một chương trình tin tức về điều kiện nghèo nàn của các trường học ở những vùng này.

2. Trong khi các thành viên trong nhóm của cô ấy đang thảo luận về cách giúp đỡ trẻ em trong trại trẻ mồ côi, cô ấy gợi ý dạy họ cách làm những món đồ làm bằng tay để bán.

3. Khi chúng tôi đến nhà dưỡng lão của địa phương vào tháng trước, một số tình nguyện viên đang nói chuyện hoặc đọc sách cho người già ở đó.

4. Tôi gặp một người bạn từ thời thơ ấu khi tôi đang tình nguyện ở công viên thành phố.

5. Tôi biết đến dự án tình nguyện của cô ấy khi đang đọc một bài báo về các nhóm tình nguyện.

6. Khi siêu thị miễn phí mở cửa sáng nay, rất nhiều người đã chờ đợi để vào.

7. Trong khi chúng tôi kiểm tra các khoản đóng góp, chúng tôi đã tìm thấy lá thư này.

8. Một nhóm tình nguyện viên đề nghị chung tay trong khi chúng tôi dọn dẹp sân chơi cho trẻ em.

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 29-30 SBT Tiếng Anh 10): Choose the best answers to complete the sentences. (Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)….

2 (trang 30 SBT Tiếng Anh 10): Complete the sentences using the correct present simple or present continuous forms of the verbs in brackets. (Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)….