TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp CTST. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.

Bài 1 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Cần xếp một nhóm 5 học sinh ngồi vào một dãy 5 chiếc ghế.

a. Có bao nhiêu cách xếp?

b. Nếu bạn Nga (một thành viên trong nhóm) nhất định muốn ngồi vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái, thì có bao nhiêu cách xếp?

Giải Toán 10 Bài 2

Gợi ý đáp án

a. Mỗi cách xếp 5 học sinh vào 5 chiếc ghế là 1 hoán vị của 5 học sinh

⇒ Có: 5! = 5.4.3.2.1 = 120 (cách)

b.

  • CĐ1: Xếp Nga vào chiếc ghế ngoài cùng bên trái ⇒ có 1 cách xếp.
  • CĐ2: Xếp 4 học sinh còn lại vào 4 chiếc ghế còn lại là 1 hoán vị của 4 học sinh ⇒ Có: 4!= 4.3.2.1 = 24 (cách)

⇒ Áp dụng quy tắc nhân, có: 1.24 =24 cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề.

Bài 2 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Từ các chữ số sau đây, có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau?

a. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

b. 0; 1; 2; 3; 4; 5

Gợi ý đáp án

a. Chọn 4 chữ số trong 6 chữ số đã cho lập thành số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau là một chỉnh hợp chập 4 của 6 phần tử.

Do đó, số các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau là:

A_{6}^{4}=frac{6!}{(6-4)!}=360 số có 4 chữ số khác nhau.

b.

CĐ1: Chọn chữ số hàng nghìn là chữ số khác 0 Rightarrow Có 5 cách chọn.

CĐ2:Chọn 3 chữ số trong 5 chữ số còn lại là một chỉnh hợp chập 3 của 5 RightarrowA_{5}^{3} = 60 cách chọn.

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân, có 5.60 = 300 số thỏa mãn yêu cầu đề.

Bài 3 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Tổ Một có 4 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách cử 3 bạn của tổ làm trực nhật trong mỗi trường hợp sau?

a. 3 bạn được chọn bất kì

b. 3 bạn gồm 2 nam và 1 nữ.

Gợi ý đáp án

a. Chọn 3 bạn bất kì trong 7 bạn trong tổ trực nhật là một tổ hợp chập 3 của 7 bạn

Rightarrow (cách chọn).

b. Việc chọn 3 bạn gồm 2 nam và 1 nữ của tổ làm trực nhật gồm 2 công đoạn:

  • CĐ2: Chọn 1 bạn nữ trong 5 bạn nữ trong tổ trực nhật là một tổ hợp chập 1 của 5 bạn.

Rightarrow(cách chọn)

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân có 6.5 = 30 cách chọn thỏa mãn yêu cầu đề.

Bài 4 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Từ một danh sách gồm 8 người, người ta bầu ra một ủy ban gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư kí và một ủy viên. Có bao nhiêu khả năng có thể về kết quả bầu ủy ban này?

Gợi ý đáp án

Việc chọn bầu ra một ủy ban gồm một chủ tịch, một phó chủ tịch, một thư kí và một ủy viên gồm 4 công đoạn:

CĐ1: Chọn 1 chủ tịch trong danh sách 8 người là một tổ hợp chập 1 của 8 người

Có: C_{8}^{1}=8 (cách chọn)

CĐ2: Chọn một phó chủ tịch trong 7 người còn lại là một tổ hợp chập 1 của 7 người

RightarrowCó:C_{7}^{1}=7 (cách chọn)

CĐ3: Chọn một thư kí trong 6 người còn lại là một tổ hợp chập 1 của 6 người

Rightarrow Có: C_{6}^{1}=6 (cách chọn)

CĐ4: Chọn một ủy viên trong 5 người còn lại là một tổ hợp chập 1 của 5 người

RightarrowC_{6}^{1}=5 (cách chọn)

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân: 8.7.6.5 = 1680 (cách chọn)

Vậy có 1680 khả năng về kết quả bầu ủy ban này.

Bài 5 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Một nhóm gồm 7 bạn đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi làm từ thiện. Theo chỉ dẫn của trung tâm, 3 bạn hỗ trợ đi lại, 2 bạn hỗ trợ tắm rửa và 2 bạn hỗ trợ ăn uống. Có bao nhiêu cách phân công các bạn trong nhóm làm các công việc trên?

Gợi ý đáp án

Việc phân công các bạn trong nhóm làm các công việc theo chỉ dần của trung tâm gồm 3 công đoạn:

CĐ1: Chọn 3 bạn hỗ trợ đi lại trong 7 bạn đến trung tâm là một tổ hợp chập 3 của 7.

Rightarrow Có: C_{7}^{3}=35 (cách chọn)

CĐ2: Chọn 2 bạn hỗ trợ tắm rửa trong 6 bạn còn lại là một tổ hợp chập 2 của 7

Rightarrow Có: C_{6}^{2}=21 (cách chọn)

CĐ3: Chọn 2 bạn hỗ trợ ăn uống trong 5 bạn còn lại là một tổ hợp chập 2 của 5.

Rightarrow Có:C_{5}^{2}=10 (cách chọn)

Rightarrow Áp dụng quy tắc nhân có: 35.21.10 = 7350 cách chọn thỏa mãn yêu

Bài 6 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Có 4 đường thẳng song song cắt 5 đường thẳng song song khác tạo thành những hình bình hành (như Hình 10). Có bao nhiêu hình bình hành được tạo thành?

Gợi ý đáp án

Vì cứ hai đường thẳng song song trong nhóm này và 2 đường thẳng song song trong nhóm kia cắt nhau tạo thành một hình bình hành.

CĐ1: Chọn 2 đường thẳng song song trong nhóm 4 đường thẳng song song có C_{4}^{2}=6 (cách)

CĐ2: Chọn 2 đường thẳng song song trong nhóm 5 đường thẳng song song có C_{5}^{2}=10 (cách)

Vậy có tất cả 6.10=60 hình bình hành được tạo thành.

Bài 7 trang 32 SGK Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Mùa giải 2019, giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League) có 14 đội bóng tham giá. Các đội bóng đấu vòng tròn hai lượt đi và về. Hỏi cả giải đấu có bao nhiêu trận đấu?

Gợi ý đáp án

Chọn 2 đội trong 14 đội bóng tham gia để tthi đấu lượt đi là một tổ hợp chập 2 của 14

RightarrowC_{14}^{2}=91 (trận)

Rightarrow Cả giải đấu lượt đi và về có số trận đấu là: 2.91 = 182 (trận)

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp CTST. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10
CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 CTST…

  • Giải Toán 10 Bài 3: Nhị thức Newton CTST