Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 4 Pronunciation sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 4 Pronunciation

(trang 98 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Read the sentences and choose the appropriate intonation on the underlined parts. (Đọc câu và chọn ngữ điệu thích hợp ở phần gạch chân)

1. Would you like to (1) visit an exciting city or (2) explore a national park?

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

2. Have your friends ever pushed you to (1) study harder, (2) get a part-time job or (3) do something dangerous?

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

3. The campaign attracted a lot of people, didn’t it? I’m glad it was a big success.

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

4. You don’t know when the Viet Nam’s last Javan rhino was killed, do you?

SBT Tiếng Anh 11 trang 98 Test yourself 4 Pronunciation | Tiếng Anh 11 Global success

Đáp án:

1. D

2. C

3. A

4. B

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn có muốn đến thăm một thành phố thú vị hay khám phá một công viên quốc gia không?

2. Bạn bè của bạn đã bao giờ thúc giục bạn học hành chăm chỉ hơn, kiếm một công việc bán thời gian hoặc làm điều gì đó nguy hiểm chưa?

3. Chiến dịch đã thu hút rất nhiều người phải không? Tôi rất vui vì đó là một thành công lớn.

4. Bạn không biết con tê giác Java cuối cùng của Việt Nam bị giết khi nào đúng không?