Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 3 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 3 Speaking

(trang 80-81 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các đoạn hội thoại sau bằng cách khoanh tròn câu trả lời đúng nhất)

40. Nam: My final exam is tomorrow. – Minh: ________.

A. Good luck

B. Congratulations

C. Well done

D. Best wishes

41. Lan: We’re going to Nha Trang for our holiday. We’re leaving tomorrow.

      Mai: Really? ________.

A. Have a good time

B. Same to you

C. Get well soon

D. Happy New Year

42. Minh: Mr Phong, could I meet you on Friday at 10 a.m.?

      Mr Phong: I’m afraid I can’t ________ it at that time. Are you free at noon?

A. give

B. do

C. take

D. make

43. Mary: Good morning, this is Mary Wilson speaking. I’d like to make an appointment with you at 5 p.m. tomorrow. Are you available?

     Mr Smith: ________. I’ll see you tomorrow.

A. Yes, 5 p.m. suits me

B. I’m afraid I can’t

C. I’m sorry

D. How about 6 p.m.

Đáp án:

40. A

41. A

42. D

43. A

Hướng dẫn dịch:

40. Nam: Ngày mai tôi thi cuối kỳ.

      Minh: Chúc may mắn.

41. Lan: Chúng tôi sẽ đến Nha Trang cho kỳ nghỉ của chúng tôi. Chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai.

      Mai: Thật à? Chúc bạn vui vẻ.

42. Minh: Anh Phong, tôi có thể gặp anh lúc 10 giờ sáng thứ Sáu được không?

      Mr Phong: Tôi sợ rằng tôi không thể đến được vào lúc đó. Bạn có rảnh vào buổi trưa không?

43. Mary: Chào buổi sáng, đây là Mary Wilson đang nói. Tôi muốn hẹn gặp bạn lúc 5 giờ chiều. Ngày mai. Bạn có rảnh không?

     Ông Smith: Vâng, 5 giờ chiều. phù hợp với tôi. Tôi sẽ gặp các bạn vào ngày mai.