Với giải sách bài tập Tiếng anh lớp 11 Test yourself 4 Speaking sách Global Success Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh 11 Test yourself 4 Speaking

(trang 102 SBT Tiếng Anh 11 Global Success): Complete the following conversations by circling the best answers. (Hoàn thành các đoạn hội thoại sau bằng cách khoanh tròn các câu trả lời đúng nhất.)

40. A: I’m afraid the charity event tomorrow has been cancelled due to bad weather.

B: ______! I’ve been looking forward to it all week!

A. I can sympathise

B. What a pity

C. What a surprise

D. I’m so sorry

41. A: I’ve just failed my test.

B: ______. Don’t feel too bad, but try harder next time.

A. I’m so ashamed to hear that

B. I’m so disappointed to hear that

C. I’m so sorry to hear that

D. I’m so shocked to hear that

42. A: I’m really ______ hiking.

B: Me fool Let’s go on a hike this weekend!

A. about

B. over

C. in

D. into

43. A: I can’t ______ the idea of killing animals for fur.

B: It’s cruel, isn’t it?

A. suffer

B. stand

C. deal

D. protect

Đáp án:

40. B

41. C

42. D

43. B

Hướng dẫn dịch:

40.

A: Tôi e rằng sự kiện từ thiện ngày mai đã bị hủy do thời tiết xấu.

B: Thật đáng tiếc! Tôi đã mong chờ nó cả tuần!

41.

A: Tôi vừa thi trượt.

B: Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Đừng cảm thấy quá tệ mà hãy cố gắng hơn vào lần sau.

42.

A: Tôi thực sự thích đi bộ đường dài.

B: Tôi ngốc Chúng ta hãy đi bộ đường dài vào cuối tuần này!

43.

A: Tôi không thể chịu được ý tưởng giết động vật để lấy lông.

B: Thật tàn nhẫn phải không?