Đề Toán chuyên dành cho thí sinh đăng ký vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội). Đề thi gồm gồm bốn câu, trong đó bài hình 3 điểm phần số thực, còn giải hệ phương trình chiếm 3,5 điểm, thời gian làm bài 150 phút.

Dưới đây là phần lời giải chi tiết của thầy Võ Quốc Bá Cẩn, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Lê Phước (giáo viên trường Archimedes Academy), thầy Nguyễn Văn Quý (giáo viên câu lạc bộ CMATH) và hai học sinh Phạm Duy Nguyên Lâm và Dương Hồng Sơn:

Giải đề Toán vòng 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh 1)

Giải đề Toán vòng 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh 2)

Giải đề Toán vòng 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh 3)

Giải đề Toán vòng 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh 4)

Giải đề Toán vòng 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh 5)

Giải đề Toán vòng 2 trường chuyên Khoa học Tự nhiên (ảnh 6)