Hơn 5.400 thí sinh dự thi 6 môn chuyên Toán, Lý, Hoá, Sinh, Ngữ văn, Tiếng Anh để vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, chiều 1/6.

Đề chuyên Vật Lí vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022

Đề chuyên Hoá vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022

Đề chuyên Sinh vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022

Đề chuyên Văn vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022

Đề chuyên Tiếng Anh vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022

Năm nay, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội có 5.477 thí sinh dự thi, tăng gần 400 so với năm ngoái, trong khi chỉ tiêu chung vẫn giữ nguyên – 305 em cho 7 lớp chuyên.

Đề chuyên Toán vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022

Đề chuyên Toán vào lớp 10 trường Sư phạm Hà Nội năm 2022 (ảnh 1)