Giải Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài: Ôn tập chương I được chúng tôi sưu tầm và tổng hợpvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Công nghệ 8 Kết nối tri thức. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu nội dung của phương pháp hình chiếu vuông góc?

2. Nêu đặc điểm các hình chiếu của: hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.

3. Đối với khối đa diện đều, cần bao nhiêu hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước?

4. Nêu đặc điểm các hình chiếu của: hình trụ, hình nón, hình cầu.

5. Để biểu diễn một khối tròn xoay, cần bao nhiêu hình chiếu?

6. Nếu các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể.

7. Nêu trình tự đọc bản vẽ chi tiết.

8. Nêu cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết.

9. Nêu trình tự đọc bản vẽ lắp.

10. Nêu trình tự đọc bản vẽ nhà.

Lời giải

1. Nội dung của phương pháp hình chiếu vuông góc:

Phương pháp hình chiếu vuông góc là phương pháp dùng các hình chiếu vuông góc để biểu diễn hình dạng và kích thước vật thể.

Trong đó, bao gồm phép chiếu vuông góc và phương pháp chiếu góc thứ nhất

2.

– Hình hộp chữ nhật: được bao bởi 2 mặt đáy là hình chữ nhật bằng nhau và 4 mặt bên là các hình chữ nhật.

– Hình lăng trụ tam giác đều: được bao bởi 2 mặt đáy là hình tam giác đều bằng nhau và 3 mặt bên là các hình chữ nhật.

– Hình chóp tứ giác đều: được bao bởi mặt đáy là hình vuông và 4 mặt bên là các hình tam giác đều bằng nhau.

3. Đối với khối đa diện đều, cần 3 hình chiếu để đủ biểu diễn hình dạng và kích thước

4. Đặc điểm các hình chiếu của:

– Hình trụ

– Hình nón

– Hình cầu

5. Để biểu diễn một khối tròn xoay, cần 3 hình chiếu.

6. Các bước vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể:

– Bước 1: Phân tích vật thể thành các thể khối đơn giản

– Bước 2: Chọn các hướng chiếu

– Bước 3: Vẽ các hình chiếu các bộ phận của vật thể bằng nét liền mảnh

– Bước 4: Hoàn thiện các nét vẽ và ghi kích thước

7. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết:

– Khung tên

– Hình biểu diễn

– Kích thước

– Yêu cầu kĩ thuật

8. Cách đọc bản vẽ chi tiết để hiểu hình dáng chi tiết:

– Hình biểu diễn: tên gọi hình chiếu, các hình biểu diễn khác (nếu có)

– Kích thước: kích thước chung của chi tiết, kích thước các thành phần chi tiết

9. Trình tự đọc bản vẽ lắp:

– Khung tên

– Bảng kê

– Hình biểu diễn

– Kích thước

– Phân tích các chi tiết

– Tổng hợp

10. Trình tự đọc bản vẽ nhà:

– Khung tên

– Hình biểu diễn

– Kích thước

– Bộ phận

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Công nghệ 8 bài: Ôn tập chương I KNTT.

  • Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 6

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo
  • Công nghệ 8 Kết nối tri thức
  • Công nghệ 8 Cánh diều