Giải Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 2: Hình chiếu vuông góc được chúng tôi sưu tầm và tổng hợpvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Công nghệ 8 Kết nối tri thức. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học

I. Phương pháp các hình chiếu vuông góc

Khám phá 1

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.5b và cho biết:

1. Vị trí các hình chiếu trên bản vẽ được sắp xếp như thế nào?

2. Mối liên hệ giữa hình chiếu đứng và hình chiếu bằng, giữa hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh.

Quan sát Hình 2.5b và cho biết

Lời giải

1. Theo thứ tự từ trái sang phải, từ trên xuống dưới: Hình chiếu đứng, hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng.

2.

– Hình chiếu đứng và hình chiếu bằng: vuông góc với nhau

– Hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh: vuông góc với nhau

II. Hình chiếu vuông góc của khối đa diện

Khám phá 2

Câu hỏi: Căn cứ vào nội dung mô tả trên, hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.6a, b, c.

Căn cứ vào nội dung mô tả trên, hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.6a, b, c

Lời giải

a) Hình chóp đều

b) Hình lăng trụ đều

c) Hình hộp chữ nhật

Khám phá 3

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.7 và cho biết: Các hướng chiếu 1, 2, 3 tương ứng với hướng chiếu nào trong các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái?

Quan sát Hình 2.7 và cho biết: Các hướng chiếu 1, 2, 3 tương ứng với hướng chiếu nào trong các hướng chiếu từ trước, từ trên và từ trái?

Lời giải

– Hướng chiếu 1: hướng chiếu từ trái

– Hướng chiếu 2: hướng chiếu từ trên

– Hướng chiếu 3: hướng chiếu từ trước

Khám phá 4

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.8 và cho biết: Các bề mặt màu xanh, đỏ trên thực tế là hình gì, có kích thước bằng bao nhiêu?

Quan sát Hình 2.8 và cho biết: Các bề mặt màu xanh, đỏ trên thực tế là hình gì, có kích thước bằng bao nhiêu?

Lời giải

– Bề mặt màu xanh: hình tam giác đều, có kích thước cạnh đáy là a, cạnh bên là b.

– Bề mặt màu đỏ: hình chữ nhật, có kích thước chiều dài là h, chiều rộng là b.

Khám phá 5

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.9 và nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.

Quan sát Hình 2.9 và nêu đặc điểm các hình chiếu của hình chóp tứ giác đều.

Lời giải

Hình chóp tứ giác đều có 4 cạnh bên là tam giác cân với chiều cao h cạnh đáy a, cạnh đáy hình chóp tứ giác đều là hình vuông cạnh a

Luyện tập

Câu hỏi: Quan sát các vật thể trên Hình 2.10 và cho biết: Mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.11.

Quan sát các vật thể trên Hình 2.10 và cho biết: Mỗi vật thể được ghép lại bởi những khối đa diện nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.11.

Lời giải

a) Hình được ghép bởi 2 hình hộp chữ nhật

Tương ứng với hình chiếu 3

b) Hình được ghép bởi hình lăng trụ ngũ giác đều

Tương ứng với hình chiếu 1

c) Hình được ghép bởi hình hộp chữ nhật và hình lăng trụ tứ giác đều

Tương ứng với hình chiếu 2

III. Hình chiếu vuông góc của khối tròn xoay

Khám phá 6

Câu hỏi: Căn cứ vào nội dung mô tả trên, hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.12a, b, c.

Căn cứ vào nội dung mô tả trên, hãy cho biết tên gọi của các Hình 2.12a, b, c.

Lời giải

a) Hình cầu

b) Hình nón

c) Hình trụ

Khám phá 7

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.13 và cho biết: Các hình chiếu vuông góc của hình trụ là hình gì? Có kích thước bằng bao nhiêu?

Quan sát Hình 2.13 và cho biết: Các hình chiếu vuông của hình trụ là hình gì? Có kích thước bằng bao nhiêu?

Lời giải

– Hướng chiếu 1: hình chữ nhật có chiều dài h và chiều rộng d

– Hướng chiếu 3: hình chữ nhật có chiều dài h và chiều rộng d

– Hướng chiếu 2: hình tròn có đường kính d

Khám phá 8

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.14 và cho biết: Các hình chiếu của hình nón là hình gì? Có kích thước bằng bao nhiêu?

Quan sát Hình 2.14 và cho biết: Các hình chiếu của hình nón là hình gì? Có kích thước bằng bao nhiêu?

Lời giải

Hướng chiếu 1 và hướng chiếu 3: hình tam giác đều có cạnh h và độ dài đáy d

Hướng chiếu 2: hình tròn có đường kính d

Khám phá 9

Câu hỏi: Quan sát Hình 2.15 và nêu đặc điểm các hình chiếu của hình cầu.

Quan sát Hình 2.15 và nêu đặc điểm các hình chiếu của hình cầu

Lời giải

Các hình chiếu của hình cầu đều là hình tròn với đường kính d

Nói cách khác, các hình chiếu của hình cầu giống nhau và bằng nhau

Luyện tập

Câu hỏi: Quan sát các vật thể trên Hình 2.17 và cho biết: Vật thể được ghép bởi những khối (hoặc một phần của khối) nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.18.

Quan sát các vật thể trên Hình 2.17 và cho biết: Vật thể được ghép bởi những khối (hoặc một phần của khối) nào? Tìm các hình chiếu tương ứng của chúng trên Hình 2.18

Lời giải

a) Vật thể được ghép bởi một phần của 1 khối hình tròn và 1 khối hình trụ

Hình chiếu tương ứng: 3

b) Vật thể được ghép bởi 1 khối hình trụ và 1 khối hình lập phương

Hình chiếu tương ứng: 1

c) Vật thể được ghép bởi một phần của 1 khối hình nón cụt và 1 khối hình lập phương

Hình chiếu tương ứng: 2

IV. Vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể đơn giản

Khám phá 10

Câu hỏi: Đọc và quan sát hình vẽ minh họa trong các bước vẽ hình chiếu của một vật thể (gối đỡ) và cho biết: Bước nào quyết định tới các hình chiếu của vật thể?

Lời giải

Bước quyết định tới các hình chiếu của vật thể là bước 2

Đây là bước chọn hướng chiếu và cần xác định hướng chiếu đúng

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Công nghệ 8 bài 2: Hình chiếu vuông góc KNTT.

  • Công nghệ 8 Kết nối tri thức bài 3

Bắt đầu năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo
  • Công nghệ 8 Kết nối tri thức
  • Công nghệ 8 Cánh diều