Với giải 3 trang 79 SBT Tiếng Anh lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Unit 10 Writing giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Tiếng Anh 10. Mời các bạn đón xem:

Giải SBT Tiếng anh lớp 10 Unit 10 Writing

3 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Write a website advertisement (120 – 150 words) for an ecotour to a famous tourist destination in your local area. The tour may be imaginary. Use the suggested questions below to help you. (Viết quảng cáo trên trang web (120 – 150 từ) cho một chuyến du lịch sinh thái đến một địa điểm du lịch nổi tiếng trong khu vực địa phương của bạn. Chuyến tham quan có thể chỉ là tưởng tượng. Sử dụng các câu hỏi gợi ý bên dưới để giúp bạn.)

– What is the tourist attraction?

– What is special about the place? What can tourists do there?

– What can / should tourists do on an ecotour there?

Gợi ý:

Welcome to Hon Tam, Nha Trang – the most beautiful place in Viet Nam!

Hon Tam is famous for its clean, long beaches with white sand. It attracts thousands of tourists every year, who come to see the beautiful coral reefs.

Here in Hon Tam, you can spend all day swimming. Favourite leisure activities include sunbathing, kayaking, or diving in the sea. You can never feel bored!

We offer ecotours to Hon Tam, Nha Trang, but tourists are advised not to damage the cora reefs when diving. You can also buy local products to help develop the local businesse: and bring home beautiful souvenirs!

Call us at 0929292929 and book your tour today!

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng bạn đến với Hòn Tằm, Nha Trang – nơi đẹp nhất Việt Nam!

Hòn Tằm nổi tiếng với những bãi biển dài, sạch, cát trắng. Nơi đây thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm đến để ngắm những rặng san hô tuyệt đẹp.

Ở đây ở Hòn Tằm, bạn có thể dành cả ngày để tắm biển. Các hoạt động giải trí yêu thích bao gồm tắm nắng, chèo thuyền kayak hoặc lặn biển. Bạn không bao giờ có thể cảm thấy buồn chán!

Chúng tôi cung cấp các tour du lịch sinh thái đến Hòn Tằm, Nha Trang, nhưng du khách không nên làm hỏng các rạn san hô khi lặn. Bạn cũng có thể mua các sản phẩm địa phương để giúp phát triển doanh nghiệp địa phương: và mang về nhà những món quà lưu niệm tuyệt đẹp!

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 0929292929 và đặt tour ngay hôm nay!

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

1 (trang 78-79 SBT Tiếng Anh 10): Rewrite the sentences without changing their meanings. (Viết lại các câu mà không thay đổi nghĩa của chúng.)…..

2 (trang 79 SBT Tiếng Anh 10): Use the words and phrases and add some words where necessary to make meaningful sentences. You may need to change the forms of some verbs. (Sử dụng các từ và cụm từ và thêm một số từ nếu cần để tạo thành câu có nghĩa. Bạn có thể cần thay đổi hình thức của một số động từ.)…..