Với giải Câu hỏi 3 trang 8 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức

Trả lời câu hỏi 3 trang 8 SGK Toán 9 Tập 1: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

a -2 -1 0 2 3
a2          
a2          

Phương pháp giải:

Tính toán theo yêu cầu ở mỗi dòng

Lời giải:

a -2 -1 0 2 3
a2 4 1 0 4 9
a2 2 1 0 2 3