TaiLieuViet sưu tầm và giới thiệu Vận dụng – sáng tạo (trang 52) SGK Âm nhạc 6 KNTT dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Đây là tài liệu hướng dẫn soạn bài Âm nhạc 6 sách Kết nối tri thức, chuẩn bị cho năm học sắp tới hiệu quả.

Vận dụng sáng tạo trang 52 SGK Âm nhạc 6 – Kết nối tri thức

Câu hỏi 1

Đọc nét nhạc sau và chỉ ra khoảng cách cung và nửa cung giữa hai nốt.

Vận dụng sáng tạo trang 52 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Học sinh đọc nhạc và chỉ ra khoảng cách cung và nửa cung giữa 2 nốt.

Lời giải chi tiết:

Vận dụng sáng tạo trang 52 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Câu hỏi 2

Biểu diễn bài hát Chỉ có một trên đời theo nhóm.

Phương pháp giải:

Học sinh biểu diễn bài hát Chỉ có một trên đời.

Lời giải chi tiết:

Học sinh biểu diễn bài hát Chỉ có một trên đời.

Câu hỏi 3

Làm nhạc cụ từ vật liệu đã qua sử dụng

Các nhóm trình bày ý tưởng sáng tạo các nhạc cụ gõ đệm và cách làm.

Vận dụng sáng tạo trang 52 SGK Âm nhạc 6 - Kết nối tri thức

Phương pháp giải:

Học sinh trình bày ý tưởng làm nhạc cụ.

Lời giải chi tiết:

Các nhóm trình bày ý tưởng làm nhạc cụ của mình.

———————

Trên đây là toàn bộ lời giải Vận dụng – sáng tạo (trang 52) SGK Âm nhạc 6 KNTT. TaiLieuViet.vn liên tục cập nhật Lời giải, đáp án các dạng bài tập Chương trình sách mới cho các bạn cùng tham khảo.