Với giải Unit 6 Getting Started lớp 11 trang 66 Tiếng Anh 11 Global Success chi tiết trong Unit 6: Preserving our heritage giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Tiếng anh 11. Mời các bạn đón xem:

Giải Tiếng anh lớp 11 Unit 6: Preserving our heritage

Heritage sites in Viet Nam

(Các điểm di sản ở Việt Nam)

1. Listen and read. 

(Nghe và đọc.)

 

 

Ms Hoa: Good morning, everyone. As part of our school cultural programme, we need to plan a field trip to a heritage site in Viet Nam. So, where would you like to go?

Petter: Do you have any suggestions for us, Ms Hoa?

Ms Hoa: I’d recommend Trang An Scenic Landscape Complex. It’s the only place in Southeast Asia to be recognised as a mixed heritage site by UNESCO.

Peter: What’s a mixed heritage site?

Ms Hoa: It’s a site that has both natural and cultural importance. For example, you can go on a boat trip there to enjoy the beautiful landscape. Or you can visit the old temples and monuments to learn about Vietnamese history.

Anna: That sounds interesting, but if we want to learn about cultural values of the past, where should we go?

Ms Hoa: You can go to Hoi An Ancient Town in central Viet Nam. You’ll learn about urban lifestyles and traditions from the 15th to the 19th century and will see examples of ancient architecture. All buildings are kept in their original state. It’s a great place to explore.

Anna: Wow! That’s exciting. What about southern Vietnam?

Ms Hoa: You can go to the Mekong River Delta to enjoy don ca tai tu – a form of traditional folk singing. Local artists perform don ca tai tu everywhere – at parties, in fruit gardens, even on the floating market boats.

Peter: It’s a great way to promote this kind of cultural heritage of southern Viet Nam.

Ms Hoa: Indeed. Now, please discuss in your group and let me know your field trip ideas.

Unit 6 Getting Started lớp 11 trang 66 | Tiếng Anh 11 Global Success

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Cô Hoa: Chào buổi sáng các bạn. Là một phần của chương trình văn hóa trường học, chúng ta cần lập kế hoạch cho một chuyến đi tham quan đến một di sản tại Việt Nam. Vậy, các bạn muốn đi đâu?

Petter: Cô có gợi ý gì cho chúng tôi không, cô Hoa?

Cô Hoa: Tôi khuyên các bạn nên đến khu du lịch sinh thái Tràng An. Đây là địa điểm duy nhất tại Đông Nam Á được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp.

Peter: Di sản hỗn hợp là gì?

Cô Hoa: Đó là một địa điểm có tính quan trọng về cả mặt tự nhiên và văn hóa. Ví dụ, bạn có thể đi du thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp. Hoặc bạn có thể tham quan những ngôi đền cổ và di tích để tìm hiểu lịch sử Việt Nam.

Anna: Nghe thú vị nhỉ, nhưng nếu chúng tôi muốn tìm hiểu giá trị văn hóa của quá khứ, chúng tôi nên đi đâu?

Cô Hoa: Bạn có thể đến phố cổ Hội An ở miền trung Việt Nam. Bạn sẽ tìm hiểu về lối sống đô thị và truyền thống từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 và sẽ thấy các ví dụ về kiến trúc cổ. Tất cả các tòa nhà được giữ nguyên trạng thái ban đầu của chúng. Đó là một nơi tuyệt vời để khám phá.

Anna: Wow! Thật thú vị. Còn miền Nam Việt Nam thì sao?

Cô Hoa: Bạn có thể đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để thưởng thức đờn ca tài tử – một hình thức ca hát dân gian truyền thống. Các nghệ sĩ địa phương biểu diễn đờn ca tài tử ở khắp mọi nơi – tại các buổi tiệc, trong vườn trái cây, thậm chí trên những chiếc thuyền chợ nổi.

Peter: Đó là một cách tuyệt vời để quảng bá di sản văn hóa miền Nam Việt Nam.

Cô Hoa: Thật vậy. Bây giờ, hãy thảo luận trong nhóm của bạn và cho tôi biết ý tưởng chuyến đi của bạn.

2. Where can we do the following? Write T for Trang An, H for Hoi An, and M for Mekong River Delta.

(Chúng ta có thể làm những điều sau đây ở đâu? Viết T cho Tràng An, H cho Hội An, và M cho Đồng bằng sông Cửu Long.)

Activity

Place

1. Going on a tour by boat

 

2. Seeing areas of natural beauty

 

3. Seeing ancient houses kept in their original style of architecture

 

4. Listening to don ca tai tu at floating markets

 

Lời giải chi tiết:

1. T 2. T 3. H 4. M

1. T

Going on a tour by boat

(Đi tham quan bằng thuyền)

Thông tin: For example, you can go on a boat trip there to enjoy the beautiful landscape.

(Ví dụ, bạn có thể đi du thuyền để thưởng ngoạn cảnh đẹp.)

2. T

Seeing areas of natural beauty

(Nhìn thấy những vùng có vẻ đẹp tự nhiên)

Thông tin: Or you can visit the old temples and monuments to learn about Vietnamese history.

(Hoặc bạn có thể tham quan những ngôi đền cổ và di tích để tìm hiểu lịch sử Việt Nam.)

3. H

Seeing ancient houses kept in their original style of architecture

(Ngắm nhìn những ngôi nhà cổ được giữ nguyên phong cách kiến trúc ban đầu)

Thông tin: You can go to Hoi An Ancient Town in central Viet Nam. You’ll learn about urban lifestyles and traditions from the 15th to the 19th century and will see examples of ancient architecture. All buildings are kept in their original state.

(Bạn có thể đến phố cổ Hội An ở miền trung Việt Nam. Bạn sẽ tìm hiểu về lối sống đô thị và truyền thống từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 và sẽ thấy các ví dụ về kiến trúc cổ. Tất cả các tòa nhà được giữ nguyên trạng thái ban đầu của chúng.)

4. M

Listening to don ca tai tu at floating markets

(Nghe đờn ca tài tử ở chợ nổi)

Thông tin: You can go to the Mekong River Delta to enjoy don ca tai tu – a form of traditional folk singing.

(Bạn có thể đến vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để thưởng thức đờn ca tài tử – một hình thức ca hát dân gian truyền thống.)

3. Match the words to make phrases used in 1.

(Nối các từ để tạo thành các cụm từ được sử dụng trong 1.)

1. folk

a. architecture

2. cultural

b. landscape

3. beautiful

c. singing

4. ancient

d. heritage

Lời giải chi tiết:

1 – c

2 – d

3 – b

4 – a

1 – c. folk singing (dân ca)

2 – d. cultural heritage (di sản văn hóa)

3 – b. beautiful landscape (cảnh đẹp)

4 – a. ancient architecture (kiến trúc cổ)

4. Complete the sentences using phrases from 1.

(Hoàn thành các câu sử dụng các cụm từ từ 1.)

1. Trang An is the only place in Southeast Asia _____________.

2. You can go on a boat trip ____________.

3. You can visit the old temples and monuments _____________.

4. Performing folk songs at floating markets is a great way _____________.

Lời giải chi tiết:

1. Trang An is the only place in Southeast Asia recognized as a mixed heritage site by UNESCO.

(Tràng An là nơi duy nhất ở Đông Nam Á được UNESCO công nhận là di sản hỗn hợp.)

2. You can go on a boat trip there to enjoy the beautiful landscape.

(Bạn có thể đi thuyền đến đó để thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp.)

3. You can visit the old temples and monuments to learn about Vietnamese history.

(Bạn có thể đến thăm những ngôi chùa cổ và di tích để tìm hiểu về lịch sử Việt Nam.)

4. Performing folk songs at floating markets is a great way to promote this kind of cultural heritage of southern Vietnam.

(Biểu diễn dân ca tại chợ nổi là một cách tuyệt vời để quảng bá loại hình di sản văn hóa này của miền Nam Việt Nam.)