Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài 1 có đáp án

TaiLieuViet mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Ngữ văn 10 bài 1: Thần Trụ Trời có đáp án, nội dung bám sát bài học theo chương trình môn Ngữ văn 10 sách CTST, hỗ trợ ôn luyện trước các bài kiểm tra lớp 10.

 • Câu 1: Ngoại hình của thần Trụ Trời như thế nào?
 • Câu 2: Văn bản Thần Trụ Trời thuộc loại văn bản nào?
 • Câu 3: Đoạn văn dưới đây cho em liên tưởng đến truyền thuyết nào của người Việt? Từ đó, trời đất mới phân đôi. Đất phẳng như cái mâm vuông, trời trùm lên như cái bát úp, chỗ trời đất giáp nhau gọi là chân trời.
 • Câu 4: Trong văn bản Thần Trụ Trời, tác giả đã nhắc đến những vị thần nào?
 • Câu 5: Trời và đất thay đổi như thế nào sau khi có cột chống trời?
 • Câu 6: Theo văn bản Thần Trụ Trời, vì sao mặt đất ngày nay không bằng phẳng, mà có chỗ lồi, chỗ lõm?
 • Câu 7: Theo văn bản Thần Trụ Trời, vị thần Trụ Trời sau này được gọi là gì?
 • Câu 8: Yếu tố về không gian, thời gian trong truyện có gì đặc biệt? 
 • Câu 9: Những dấu hiệu nào giúp bạn nhận ra Thần Trụ Trời là một truyện thần thoại? 
 • Câu 10: Thần Trụ Trời có điểm gì đặc biệt? 
 • Câu 11: Cách giải thích quá trình tạo lập thế giới của tác giả dân gian có đặc điểm gì? 
 • Câu 12: Cách hình dung và miêu tả đất, trời trong câu ” đất phẳng như cái mâm vuông, trời trùm lên như cái bát úp…” trong truyện Thần Trụ Trời gợi cho bạn nhớ đến truyền thuyết nào của người Việt Nam?
 • Câu 13:  Trời và đất thay đổi như thế nào sau khi có cột chống trời? 
 • Câu 14: Cách kết thúc truyện có gì đặc biệt? 
 • Câu 15: Không gian của văn bản Thần Trụ Trời là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại