Soạn bài Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ CTST được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Nội dung chính: Ngợi ca những công lao to lớn cùng đóng góp của Nguyễn Trãi với dân tộc.

Câu 1 trang 50 sgk Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Theo bạn, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn nào trong bài?

Trả lời:

Theo tôi, chủ đề của văn bản và quan điểm của tác giả thể hiện tập trung ở câu văn: “Có nên phân biệt tách bạch ở ông nhà ngoại giao, nhà hiền triết và nhà thơ không?”.

Câu 2 trang 50 sgk Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Chỉ ra mạch lập luận của văn bản (có thể sử dụng sơ đồ).

Trả lời:

Mạch lập luận của văn bản:

– Giới thiệu chung về Nguyễn Trãi và khẳng định giá trị tư tưởng của ông.

– Khẳng định Nguyễn Trãi là nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ qua việc phân tích cuộc đời và sự nghiệp của ông:

+ Tư tưởng nhân nghĩa xuất phát từ thuở thiếu thời của Nguyễn Trãi và biểu hiện của tư tưởng nhân nghĩa trong các tác phẩm của ông.

+ Giá trị những tác phẩm của Nguyễn Trãi như Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí.

+ Thế giới ẩn dật trong thơ Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập và cảnh cuối đời của ông.

Câu 3 trang 50 sgk Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Chỉ ra những yếu tố biểu cảm của văn bản.

Trả lời:

– Bài văn thể có sử dụng những yếu tố biểu cảm qua các câu: “Sáu trăm năm sau, nỗi thao thức canh cánh của nhà hành động và nhà thơ Nguyễn Trãi vẫn là nỗi thao thức canh cánh bên lòng của tất cả những người yêu công lí và nhân đạo trên đời này”.

Câu 4 trang 50 sgk Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Xác định ý nghĩa của văn bản trên.

Trả lời:

Ý nghĩa của văn bản Nguyễn Trãi – nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ: Khẳng định những giá trị trong các tác phẩm của Nguyễn Trãi và tầm vóc của ông cùng với đó là ca ngợi tài năng của một doanh nhân văn hóa dân tộc.

Câu 5 trang 50 sgk Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo tập 2

Tìm một số từ ngữ, câu văn trong văn bản, nhất là ở đoạn cuối, thể hiện tình cảm của tác giả đối với Nguyễn Trãi.

Trả lời:

Một số từ ngữ, câu văn trong văn bản, nhất là ở đoạn cuối, thể hiện tình cảm của tác giả đối với Nguyễn Trãi:

– “Con thuyền “ưu ái cũ” ấy, một sáng sớm, đã tan vỡ ở Lệ Chi viên, gần Côn Sơn. Là nạn nhân của những mưu đồ đen tối, Nguyễn Trãi bị hành hình cùng với hầu hết gia tộc.”

– “Sáu trăm năm sau, nỗi thao thức canh cánh của nhà hành động và nhà thơ Nguyễn Trãi vẫn là nỗi thao thức canh cánh bên lòng của tất cả những người yêu công lí và nhân đạo trên đời này.”

TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Soạn bài Nguyễn Trãi – Nhà ngoại giao, nhà hiền triết, nhà thơ CTST. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Ngữ văn 10 CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Toán 10 CTST…

  • Soạn bài Viết bài văn nghị luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm CTST