Trắc nghiệm Toán 9 bài 2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là phần nội dung bài 2 Chương 3 chương trình Toán 9 học kì 2. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Toán 9 bài 2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án có các hệ số khác 0 và Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án. Chọn câu đúng.

 • Câu 2:

  Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án

 • Câu 3:

  Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án

 • Câu 4:

  Xác định giá trị của tham số m để hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án vô nghiệm

 • Câu 5:

  Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án

 • Câu 6:

  Xác định giá trị của tham số m để hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án có nghiệm duy nhất

 • Câu 7:

  Xác định giá trị của tham số m để hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án có nghiệm duy nhất.

 • Câu 8:

  Hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

 • Câu 9:

  Hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án nhận cặp số nào sau đây là nghiệm?

 • Câu 10:

  Cho hệ phương trình Trắc nghiệm Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có đáp án. Tìm các giá trị của tham số m để hệ phương trình nhận cặp (1; 2) làm nghiệm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại