Trắc nghiệm Toán 9 bài 1 Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là phần nội dung bài 1 Chương 4 Chương trình Toán 9 học kì 2. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Toán 9 bài 1 Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Cho hàm số y = ax2 với a ≠ 0. Kết luận nào sau đây là đúng.

 • Câu 2:

  Cho hàm số y = ax2 với a ≠ 0. Kết luận nào sau đây là đúng.

 • Câu 3:

  Kết luận nào sau đây là sai khi nó về đồ thị của hàm số y = ax2 với a ≠ 0.

 • Câu 4:

  Giá trị của hàm số y = f(x) = −7x2 tại x0 = −2 là:

 • Câu 5:

  Cho hàm số y = f(x) = (−2m + 1)x2. Tìm giá trị của m để đồ thị đi qua điểm A (−2; 4)

 • Câu 6:

  Cho hàm số y = f(x) = −2x2. Tổng các giá trị của a thỏa mãn f(a) = −8 + 4√3

 • Câu 7:

  Cho hàm số Trắc nghiệm Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án. Tổng các giá trị của a thỏa mãn f(a) = 3 + √5

 • Câu 8:

  Cho hàm số Trắc nghiệm Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án. Tìm m để hàm số nghịch biến với mọi x < 0.

 • Câu 9:

  Cho hàm số y=f(x)=frac{1}{3} x^{2}.Khẳng định nào sau đây đúng?

 • Câu 10:

  Cho hàm số y=f(x)=-frac{1}{4} x^{2}. Khẳng định nào sau đây là sai?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại