Trắc nghiệm Hình học 9 bài 3 Góc nội tiếp

Góc nội tiếp là phần nội dung bài 3 Chương 3 Góc với đường tròn chương trình Toán 9. Để giúp các em nắm vững kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Hình học 9 bài 3 Góc nội tiếp. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Hình học 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Góc nội tiếp, từ đó luyện giải Hình học 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

  Trắc nghiệm Góc nội tiếp có đáp án

 • Câu 2:

  Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng 90o có số đo:

 • Câu 3:

  Góc nội tiếp có số đo

 • Câu 4:

  Khẳng định nào sau đây là sai?

 • Câu 5:

  Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng bao nhiêu độ?

 • Câu 6:

  Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt (O) ở E. Khi đó AB2 bằng

 • Câu 7:

  Cho đường tròn (O) và hai dây cung AB, AC bằng nhau. Qua A vẽ một cát tuyến cắt dây BC ở D và cắt (O) ở E. Khi đó DA. DE bằng

 • Câu 8:

  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O). Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF. Hai đoạn thẳng nào sau đây bằng nhau?

 • Câu 9

  Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp (O). Hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H. Vẽ đường kính AF. Chọn câu đúng:

 • Câu 10.

  Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O; R), đường cao AH, biết AB = 12cm, AC = 15cm, AH = 6cm. Tính đường kính của đường tròn (O)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại