Trắc nghiệm Toán 9 bài 2 Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)

Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) là phần nội dung bài 2 Chương 4 Chương trình Toán 9 học kì 2. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, TaiLieuViet gửi tới các bạn Trắc nghiệm Toán 9 bài 2 Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0) . Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Cho hàm số Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án có đồ thị là (P). Có bao nhiêu điểm trên (P) có tung độ gấp đôi hoành độ?

 • Câu 2:

  Trong các điểm: A (1; 2); B (−1; −1); C (10; −200); D(√10;10) có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số (P): y = −x22

 • Câu 3:

  Trong các điểm A (5; 5); B (−5; −5); C (10; 20); D (√10; 2) có bao nhiêu điểm không thuộc đồ thị hàm số Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án

 • Câu 4

  Cho parabol (P): y = 2x2 và đường thẳng (d): y = x + 1. Số giao điểm của đường thẳng d và parabol (P) là:

 • Câu 5:

  Cho parabol (P): y = 5x2 và đường thẳng (d): y = −4x – 4. Số giao điểm của đường thẳng d và parabol (P) là:

 • Câu 6:

  Cho parabol (P): y = (m – 1)x2 và đường thẳng (d): y = 3 – 2x. Tìm m để đường thẳng d cắt (P) tại điểm có tung độ y = 5.

 • Câu 7:

  Cho parabol (P): Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án và đường thẳng (d): y = 5x + 4. Tìm m để đường thẳng d cắt (P) tại điểm có tung độ y = 9

 • Câu 8:

  Cho đồ thị hàm số y = 2x2 (P) như hình vẽ. Dựa vào đồ thị, tìm m để phương trình 2x2 – m – 5 = 0 có hai nghiệm phân biệt.

  Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án

 • Câu 9:

  Cho đồ thị hàm số Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án (P) như hình vẽ. Dựa vào đồ thị, tìm m để phương trình x2 – 2m + 4 = 0 có hai nghiệm phân biệt.

  Trắc nghiệm Đồ thị hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) có đáp án

 • Câu 10:

  Tọa độ giao điểm của parabol (P): x2 và đường thẳng (D): y=2x là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại