Trắc nghiệm Toán 9 bài 5 Bảng căn bậc hai

Trắc nghiệm Bảng căn bậc hai là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm các câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Bảng căn bậc hai, từ đó luyện giải Toán 9 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 9 trên TaiLieuViet nhé.

 • Câu 1:

  Dựa vào bảng căn bậc hai, tìm x biết rằng x2=15

 • Câu 2:

  Khẳng định nào sau đây là đúng

 • Câu 3:

  Tìm tập hợp các số x thỏa mãn √x < 3

 • Câu 4:

  Biết √9,119 ≈ 3,0199. Tính √911,9

 • Câu 5:

  Biết sqrt{3592} ≈ 59,93, hãy tính sqrt{35,92}

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Bắt đầu ngay Kiểm tra kết quả Chia sẻ với bạn bè Xem đáp án Làm lại