Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 Kết nối tri thức năm 2023 – 2024 Có đáp án và bảng ma trận được TaiLieuViet sưu tầm, tổng hợp các đề thi hay và mới nhất để các em học sinh lên kế hoạch ôn tập cho bài thi giữa học kì 1. Sau đây là chi tiết đề thi và đáp án.

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học lớp 6 năm 2023 – 2024

1. Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 số 1

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Công cụ nào sau đây không phải là vật mang tin?

A. Bảng

B. Đĩa CD

C. Giấy

D. Đôi dép

Câu 2: Văn bản, số, hình ảnh, âm thanh, phim ảnh trong máy tính được gọi chung là:

A. Thiết bị.

B. Vật mang tin.

C. Thông tin

D. Dữ liệu.

Câu 3: Máy tính có mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lý thông tin

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 4: Xét tình huống “Cô giáo đang giảng bài” trong các câu sau câu nào đúng?

A. Cô giáo đang thu nhận thông tin.

B. Cô giáo đang lưu trữ thông tin.

C. Cô giáo đang truyền thông tin.

D. Cô giáo đang xử lí thông tin

Câu 5: Đơn vị lưu trữ thông tin nhỏ nhất trong máy tính là

A. Bit

B. Byte

C. Kilobyte

D. Megabyte

Câu 6: Dãy nào sau đây là dãy bit?

A. 1211

B. 1234

C. 01i1

B. 3072

C. 10240

D. 1023

Câu 8: Thiết bị nào sau đây không phải thiết bị đầu cuối?

A. Điện thoại

B. Ti vi

C. Bộ chuyển mạch

D. Máy tính

Câu 9: Phát biểu nào sau đây không phải là đặc điểm của Internet?

A. Phạm vi hoạt động trên toàn cầu.

B. Thông tin chính xác tuyệt đối.

C. Không thuộc quyền sở hữu của ai.

D. Có dịch vụ đa dạng và phong phú.

Câu 10. Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết

B. Một cách tùy ý.

C. Tương tự như thông tin trong cuốn sách

D. Thành từng văn bản rời rạc

Câu 11: Để tìm kiếm thông tin về bề mặt Sao Hỏa, em sử dụng từ khóa nào để thu hẹp phạm vi tìm kiếm?

A. Sao Hỏa

B. Bề mặt Sao Hỏa

C. “bề mặt Sao Hỏa”

D. “bề mặt” + “Sao Hỏ

Câu 12: Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không đúng?

A. [email protected]

B. hotro.gmail.com

C. [email protected]

D. [email protected]

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13 : (2 điểm) Website là gì, do ai quản lý? World Wide Web là gì? Trang chủ là gì?

Câu 14: (2 điểm) Tại sao phải sử dụng máy tìm kiếm thông tin trên internet?

Câu 15: (2 điểm) Khi em muốn tặng một món quà là một chiếc áo nhân dịp sinh nhật của một người bạn nào đó. Em cần xem xét các thông tin gì để lựa chọn được chiếc áo phù hợp nhất với bạn để bạn em yêu thích nó (đưa ra ít nhất 4 thông tin cần thiết để chọn quà trên)?

Câu 16: (1 điểm) Tại trường em có một bộ định tuyến không dây (Wifi) dùng để kết nối vào mạng internet. Các thầy cô giáo nhà trường sử dụng điện thoại của mình để kết nối với bộ wifi này để truy cập vào internet. Hỏi các thiết bị trên (Wifi và điện thoại) có tạo thành mạng máy tính không ? nếu có hãy chỉ ra thiết bị kết nối và thiết bị đầu cuối ?

Xem đáp án đề 1 trong file tải về

2. Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 số 2

Ma trận đề kiểm tra

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN TL

TL

Bài 1. Thông tin và dữ liệu

Nêu được khái niệm thông tin, dữ liệu, vật mang tin

Phân biệt thông tin, dữ liệu

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

2

20%

1

0,5

5%

1

2,5

25%

Bài 2. Xử lí thông tin

Chức năng của bàn phím, chuột

Trình tự xử lí thông tin của con người.

Ưu điểm của sử dụng máy tính

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.5

5%

1

0.5

5%

1

0.5

5%

3

1,5đ

10%

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Biết được đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng thông tin là bit

Mã hóa số 3 và số 6 thành dãy bit gồm 2 kí hiệu 0 và 1

Đổi GB ra MB

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1

0.5

5%

1

2

20%

1

0.5

5%

3

3.0đ

30%

Bài 4. Mạng máy tính

.Liệt kê được các thành phần của mạng tính

Phân loại được 1 số loại thiết bị

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

1/2

1,5

15%

1/2

1,5

15%

1

30%

Tổng

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ

2

1.0

10%

3/2

3,5

35%

1

0.5

5%

1

2

20%

2

1.0

10%

1/2

1,5

15%

1

0.5

5%

9

10.0

100%

Đề kiểm tra Tin học 6 giữa kì 1 KNTT

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Chọn câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Theo em, ưu điểm của việc sử dụng máy tính là:

A. Tốc độ cao, chi phí thấp.

B. Chính xác, chi phí thấp

C. Thu nhận được tất cả các dạng thông tin

D. Tốc độ cao, làm việc không mệt mỏi.

Câu 2: Trong giờ học, thầy giáo đang ghi nội dung bài tập lên bảng. Lúc này các chữ viết trên bảng đóng vai trò là:

A. Thông tin

B. Dữ liệu

C. Vật mang tin

D. Cả A và B

Câu 3: Chức năng của bàn phím, chuột máy tính là:

A. Thu nhận thông tin.

B. Hiển thị thông tin.

C. Xử lí thông tin.

D. Lưu trữ thông tin.

Câu 4: Em hãy sắp xếp 4 hoạt động sau thành trình tự xử lí thông tin của máy tính:

1. Truyền thông tin

3. Lưu trữ thông tin

2. Thu nhận thông tin

4. Xử lí thông tin

Thứ tự đúng sẽ là:

A. 1-2-3-4

B. 4-3-2-1

C. 2-4-3-1

D. 2-3-4-1

Câu 5: Đơn vị nhỏ nhất dùng để đo dung lượng thông tin là:

A. Bit

B. Byte (B)

C. Kilobyte (KB)

D. Megabyte (MB)

Câu 6: Nếu một bức ảnh được chụp bằng điện thoại di động có dung lượng khoảng 2 MB thì với dung lượng còn trống khoảng 4GB thì điện thoại có thể chứa khoảng bao nhiêu bức ảnh như vậy?

A. 200

B. 500

C. 2000

D. 2 triệu

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Thế nào là thông tin? Thế nào là dữ liệu? Thế nào là vật mang tin? Lấy ví dụ minh họa. (2 điểm)

Câu 2: Em hãy mã hóa số 3 và số 6 thành dãy các kí tự 0 và 1? (2 điểm)

Câu 3: Em hãy kể tên các thành phần của mạng máy tính? 1,5 điểm

Các thiết bị sau đây thuộc thành phần nào của mạng máy tính? (1,5 điểm)

Máy tính để bàn, điện thoại thông minh, Bluetooth, wifi, Phần mềm vào mạng, phần mềm mua sắm trực tuyến …

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 lớp 6 môn Tin học

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

B

A

D

A

C

Phần II: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện,…) và về chính mình. 0.5đ

– Thông tin được ghi lên vật mang tin trở thành dữ liệu. Thông tin thể hiện ở dạng văn bản, hình ảnh, âm thanh,… 0.75đ

– Vật mang tin là phương tiện dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin như: giấy, báo, USB, ổ đĩa, đĩa CD, VCD,…0.75đ

Câu 2:

Mã hóa số 3 (1đ)

Lần 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Trái = 0

Lần 2: 0 1 2 3 Phải = 1

Lần 3: 2 3 phải = 1

Số 3: 011

Mã hóa số 6 (1đ)

Lần 1 0 1 2 3 4 5 6 7 Phải = 1

Lần 2: 4 5 6 7 Phải = 1

Lần 3: 6 7 Trái = 0

Số 6: 110

Câu 3:

– Các thành phần của mạng máy tính (1,5đ)

+ Thiết bị đầu cuối

+ Thiết bị kết nối

+ Phần mềm mạng

– Phân biệt: (1,5đ)

+ Thiết bị đầu cuối: Máy tính để bàn, điện thoại thông minh …

+ Thiết bị kết nối: Bluetooth, wifi

+ Phần mềm mạng: Phần mềm vào mạng, phần mềm mua sắm trực tuyến

3. Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1 số 3

Đề kiểm tra Tin học 6 giữa kì 1

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng

Câu 1: Thông tin là gì?

A. Các văn bản và số liệu

B. Những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

C. Văn bản, Hình ảnh, âm thanh

D. Hình ảnh, âm thanh, tệp tin

Câu 2: Thứ tự các hoạt động của quá trình xử lý thông tin bao gồm những gì?

A. Thu nhận, lưu trữ, xử lý và truyển thông tin

B. Thu nhận, xử lý, lưu trữ và truyển thông tin

C. Thu nhận, xử lý, truyển thông tin và lưu trữa

D. Xử lý, thu nhận, lưu trữ và truyển thông tin

Câu 3: Máy tính gồm có bao nhiêu thành phần thực hiện các hoạt động xử lý thông tin

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Dãy bit

B. Văn bản

C. Hình ảnh

D. Âm thanh

Câu 5: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8000

B. 8129

C. 8291

D. 8192

Câu 6: Bố trí máy tính trong mạng có thể là:

A. Đường thẳng

B. Vòng

C. Hình sao

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 7: Trong các phát biểu về mạng máy tính sau, phát biểu nào đúng?

A. Mạng máy tính là các máy tính được kết nối với nhau.

B. Mạng máy tính bao gồm: các máy tính, thiết bị mạng đảm bảo biệc kết nối, phần mềm cho phép thực hiện việc giao tiếp giữa các máy.

C. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng

D. Mạng máy tính gồm: các máy tính, dây mạng, vỉ mạng, hub

Câu 8: Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

A. Tương tự như thông tin trong cuốn sách

B. Thành từng văn bản rời rạc

C. Thành các trang siêu văn bản nối với nhau bởi các liên kết

D. Một cách tùy ý.

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm)

Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: (1,5 điểm)

Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

Câu 3: (1,5 điểm)

Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển?

Đáp án Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

A

C

A

D

D

B

C

Giải thích câu 5:

40(GB) = 40.1024 = 40960(MB)

Vậy thì đĩa cứng 40GB có thể chứa được 40960 : 5=8192 (cuốn sách) có dung lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A.

PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu

Nội dung đáp án

Biểu điểm

Câu 1: 3,0 điểm

– Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

– Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

– Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin

1,5 điểm

* Ví dụ: Cho tấm bảng sau

Đề thi giữa kì 1 Tin học 6

+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu

+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin

+ Tấm bảng: Vật mang thông tin

1,5 điểm

Câu 2:

1,5 điểm

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.

+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.

+ Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3:

1,5 điểm

Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì :

+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, …

+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.

+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý.

+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người.

+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

Ma trận Đề thi Tin học lớp 6 giữa học kì 1

Nội dung

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Bài 1. Xử lý thông tin

Biết khái niệm thông tin

Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin

Vận dụng cho ví dụ minh họa

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Bài 2. Xử lý thông tin

Biết được các bước xử lý thông tin

Hiểu được các thành phần của hoạt động xử lý thông tin

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm:

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Bài 3. Thông tin trong máy tính

Biết được dạng biến đổi thông tin khi đưa vào trong máy tính

Diễn tả được thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit

Vận dụng kiến thức đã học tính chia được dung lượng đĩa cứng

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Bài 4. Mạng máy tính

Biết khái niệm mạng máy tính

Hiểu được cách bố trí trong mạng

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Bài 5. Internet

Biết cách tổ chức thông tin trên Internet

Giải thích được Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển

Số câu:

Hình thức:

Tổng điểm

Câu: 1

Hình thức: TN

Điểm: 0.5

Câu: 1

Hình thức: TL

Điểm: 1.5

Tổng số câu:

Tổng tỉ lệ: 100%

Tổng số câu :

5 TN

Tổng tỉ lệ: 25%

Tổng số câu :

2 TN+ 2 TL

Tổng tỉ lệ: 40%

Tổng số câu :

1 TN+ 1 TL

Tổng tỉ lệ: 20%

Tổng số câu :

1 TL

Tổng tỉ lệ: 15%

Chuyên mục Đề thi giữa kì 1 lớp 6 đầy đủ các môn học sách mới: Toán, Ngữ Văn, Khoa học tự nhiên, Lịch sử – Địa lý, Tiếng Anh, Tin học,…. liên tục được TaiLieuViet cập nhật các đề thi mới nhất.

Tham khảo trọn bộ tài liệu 3 sách mới môn Tin học lớp 6

  • Tin học 6 Kết nối tri thức
  • Tin học 6 Cánh Diều