Toán lớp 6 bài 14 Hoạt động thực hành và trải nghiệm bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong nội dung chương trình học Toán 6 trang 44, 45 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, luyện tập Giải Toán 6 sách Chân trời sáng tạo.

Hoạt động 1 Trang 44 Toán lớp 6 tập 1

– Các nhóm tìm ƯCLN(28, 16) để tìm độ dài cạnh của các ô vuông nhỏ cần kẻ.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi

  • Các nhóm tính ƯCLN(28, 16) để tìm độ dài cạnh của các ô vuông nhỏ cần kẻ.

Ta có: 28 = 22 . 7

16 = 2 4

=> ƯCLN(28, 16) = 22 = 4

Vậy mỗi hình vuông có độ dài cạnh là 4 cm.

  • Sau đó tiến hành kẻ theo hình minh họa.

Giải Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo bài 14

Hoạt động 2: Trang 45 Toán lớp 6 tập 1

– Mỗi nhóm đưa ra 10 quốc gia: (Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ, Cu Ba).

– Kết nối Internet tìm hiểu các thông tin về dân số (a) và diện tích (b) của từng quốc gia.

– Thực hiện phép chia a cho b tìm q và r sao cho a = b.q + r.

– Hoàn thành bảng

STT Quôc gia

Dân số (người)

(a)

Diện tích (km2)

(b)

q r
1 Việt Nam

96 208 984

(Năm 2019)

331 231 290 151 994
2 Nhật Bản

126 476 461

(Năm 2020)

377 930 334 247 841
3 Malaysia

32 365 999

(Năm 2020)

330 803 97 278 108
4 Hàn Quốc

51 269 185

(Năm 2020)

100 210 511 61 875
5 Phi-lip-pin

109 581 078

(Năm 2020)

300 000 365 81 078
6 Ai Cập

102 334 440

(Năm 2020)

1 002 450 102 84 540
7 Mỹ

331 002 651

(Năm 2020)

9 826 675 33 6 722 376
8 Nga

145 934 462

(Năm 2020)

17 098 246 8 9 148 494
9 Thái Lan

69 799 978

(Năm 2020)

513 120 136 15 658
10 Pháp

65 273 511

(Năm 2020)

640 679 101 564 932

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 1 Chân trời sáng tạo 

—————————–

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm Trắc nghiệm Toán 6 Chân trời sáng tạo để luyện tập và củng cố thêm các kiến thức được học trong chương trình Toán 6.