TaiLieuViet xin giới thiệu bài Giải Toán 8 Chân trời sáng tạo Bài tập cuối chương 1 được chúng tôi sưu tầm và giới thiệuvới lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán 8 Chân trời sáng tạo. Mời các em cùng tham khảo để nắm được nội dung bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập 1 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Biểu thức nào sau đây không phải đa thức?

A. sqrt{2}x^{2}y

B. -frac{1}{2}xy^{2}+1

C. frac{1}{2z}x+y

D. 0

Bài giải

Đáp án: C

Bài tập 2 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Đơn thức nào sau đây đồng dạng với đơn thức -2x^{3}y$

A. frac{1}{3}x^{2}yx

B. x^{3}yz

C. -2x^{3}z

D. 3xy^{3}

Bài giải

Không có đáp án đúng

Bài tập 3 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Biểu thức nào sau đây không phải là đa thức bậc 4?

A. x^{2}yz

B. x^{4}-frac{3}{2}x^{3}y^{2}

C. x^{2}y+xyzt

D. x^{4}-2^{5}

Bài giải

Đáp án: B

Bài tập 4 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Biểu thức nào sau đây không phải là phân thức?

A. x^{2}y+y

B. frac{3xy}{sqrt{2}z}

C. frac{sqrt{x}}{2}

D. frac{a+b}{a-b}

Bài giải

Đáp án: C

Bài tập 5 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Nếu M = (x + y – 1)(x + y + 1) thì

A. M=x^{2}-2xy+y^{2}+1

B. M=x^{2}+2xy+y^{2}-1

Bài giải

Đáp án: B

Bài tập 6 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Nếu N=(2x+1)(4^{2}-2x+1)thì

A. N=8x^{3}-1

B. N=4x^{3}+1

C. N=8x^{3}+1

D. N=2x^{3}+1

Bài giải

Đáp án: C

Bài tập 7 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Nếu P=x^{4}-4x^{2} thì

A. P=x^{2}(x-2)(x+2)

B. P=x(x-2)(x+2)

C. P=x^{2}(x-4)(x+4)

D. P=x(x-4)(x+2)

Bài giải

Đáp án: A

Bài tập 8 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Nếu Q=frac{2}{(x+1)^{2}}-frac{1}{x^{2}-1} thì

A. Q=frac{3-x}{(x-1)(x+1)^{2}}

B. Q=frac{x-3}{(x-1)(x+1)^{2}}

C. Q=frac{x-3}{(x+1)^{2}}

D. Q=frac{1}{(x-1)(x+1)^{2}}

Bài giải

Q=frac{2}{(x+1)^{2}}-frac{1}{x^{2}-1}

=frac{2x-2-x-1}{(x+1)^{2}(x-1)}=frac{x-3}{(x+1)^{2}(x-1)}

Đáp án: B

Bài tập 9 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Nếu R=4x^{2}-4xy+y^{2} thì

A. R=(x+2h)^{2}

B. R=(x-2y)^{2}

C. R=(2x+y)^{2}

D. R=(2x-y)^{2}

Bài giải

Đáp án: D

Bài tập 10 trang 40 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Nếu S=x^{6}-8 thì

A. S=(x^{2}+2)(x^{4}-2x^{2}+4)

B. S=(x^{2}-2)(x^{4}-2x^{2}+4)

C. S=(x^{2}-2)(x^{4}+2x^{2}+4)

D. S=(x-2)(x^{4}+2x^{2}+4

Bài giải

Đáp án: D

Bài tập tự luận

Bài tập 11 trang 41 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Tính giá trị của đa thức P=xy^{2}z-2x^{2}yz^{2}+3yz+1 khi x = 1, y = -1, z = 2

Bài giải

Thay x = 1, y = -1, z = 2 vào đa thức P, ta có:

P=1times (-1)^{2}times 2-2times 1^{2}times (-1)times 2^{2}+3times (-1)times 2+1=5

Bài tập 12 trang 41 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Cho đa thức P=3x^{2}y-2xy^{2}-4xy+2

a) Tìm đa thức Q sao cho Q-P=-2x^{3}y+7x^{2}y+3xy

b) Tìm đa thức M sao cho P+M=3x^{2}y^{2}-5x^{2}y+8xy

Bài giải

a) Ta có Q-P=-2x^{3}y+7x^{2}y+3xy

Rightarrow Q=-2x^{3}y+7x^{2}y+3xy+P

Rightarrow Q=-2x^{3}y+7x^{2}y+3xy+3x^{2}y-2xy^{2}-4xy+2

=-2x^{3}y+10x^{2}y-xy-2xy^{2}+2

b) Ta có P+M=3x^{2}y^{2}-5x^{2}y+8xy

Rightarrow M=3x^{2}y^{2}-5x^{2}y+8xy-P

Rightarrow M=3x^{2}y^{2}-5x^{2}y+8xy-(3x^{2}y-2xy^{2}-4xy+2)

Rightarrow M=3x^{2}y^{2}-5x^{2}y+8xy-3x^{2}y+2xy^{2}+4xy-2

=3x^{2}y^{2}-8x^{2}y+12xy-2

Bài tập 13 trang 41 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Thực hiện các phép tính sau:

a) 18x^{4}y^{3}:12(-x)^{3}y

b) x^{2}y^{2}-2xy^{3}:(frac{1}{2}xy^{2})

Bài giải

a) 18x^{4}y^{3}:12(-x)^{3}y

b) x^{2}y^{2}-2xy^{3}:(frac{1}{2}xy^{2})

Bài tập 15 trang 41 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Tính

a) (2x+5)(2x-5)-(2x+3)(3x-2)

b) (2x-1)^{2}-4(x-2)(x+2)

Bài giải

a) (2x+5)(2x-5)-(2x+3)(3x-2)

=-2x^{2}-5x-19

b) (2x-1)^{2}-4(x-2)(x+2)

=-4x+17

Bài tập 16 trang 41 sgk Toán 8 tập 1 CTST: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) (x-1)^{2}-4

b) 4x^{2}+12x+9

c) x^{3}-8y^{6}

d) x^{5}-x^{3}-x^{2}+1

e) -4x^{3}+4x^{2}+x-1

g) 8x^{3}+12x^{2}+6x+1

Bài giải

a) (x-1)^{2}-4

=(x-3)(x+1)

b) 4x^{2}+12x+9

c) x^{3}-8y^{6}

d) x^{5}-x^{3}-x^{2}+1

=x^{2}(x^{3}-1)-(x^{3}-1)

=(x-1)(x+1)(x-1)(x^{2}+x+1)=(x-1)^{2}(x+1)(x^{2}+x+1)

e) -4x^{3}+4x^{2}+x-1=-(4x^{3}-4x^{2})+(x-1)

=-4x^{2}(x-1)+(x-1)=(x-1)(1-2x)(1+2x)

g) 8x^{3}+12x^{2}+6x+1

————————————-

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Toán 8 Bài tập cuối chương 1 CTST. Trong quá trình học môn Toán lớp 8, các bạn học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, TaiLieuViet đã sưu tầm và chọn lọc thêm phần Đề thi giữa kì 1 lớp 8 hay Đề thi học kì 1 lớp 8 để giúp các bạn học sinh học tốt hơn.

  • Toán 8 Chân trời sáng tạo bài 1: Hình chóp tam giác đều – Hình chóp tứ giác đều

Toán 8 từ năm học 2023 – 2024 trở đi sẽ được giảng dạy theo 3 bộ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống và Cánh diều. Việc lựa chọn giảng dạy bộ sách nào sẽ tùy thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, TaiLieuViet sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, trắc nghiệm toán từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo qua đường link bên dưới:

  • Toán 8 Chân trời sáng tạo
  • Toán 8 Kết nối tri thức
  • Toán 8 Cánh diều