Giải Tin học 8 Kết nối tri thức bài 5 tổng hợp câu hỏi và đáp án cho các câu hỏi trong SGK Tin học 8 KNTT bài 5 Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế , giúp các em biết cách trả lời các câu hỏi trong SGK Tin học 8, từ đó học tốt môn Tin học hơn. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết. 

1. Địa chỉ tương đối

Hoạt động 1. Tính doanh thu phần mềm

Câu hỏi 1: Dựa vào thông tin mà bạn Khoa đã lưu trữ trong bảng tính ở Hình 5.1, em hãy thực hiện:

1. Viết công thức để tính Doanh thu của phần mềm Quản lí thời gian dựa trên Đơn giá và Số lượt mua (đơn giá bằng 0 là phần mềm miễn phi).

2. Thao tác nào giúp em tính toán doanh thu cho các phần mềm còn lại mà không cần gõ công thức vào từng ô? Khi thực hiện thao tác đó, địa chỉ ô trong công thức sẽ thay đổi như thế nào?

Hướng dẫn trả lời:

1. Viết công thức:

Đơn giá * Số lượt mua

2. Vì đơn giá và Só lượt mua thay đổi theo từng phần mềm khác nhau nên cản tạo ra công thức tính toán (tại cột E) sao cho địa chỉ ô thay đổi theo từng dòng tương ứng với mỗi phần mềm khác nhau. Trong Hình 5.2, công thức tại ô E4 là -C4ˆD4. Khi sao chép công thức nảy đến ô E5 thi các địa chỉ ô trong công thức sẽ tự động thay đỏi.

Câu hỏi 2: Nếu sao chép công thức từ ô E4 đến các ô E6, E7, E8 và E9 (Hinh 5.2) thì công thức trong các ô E6, E7, E8, E9 là gì?

Trả lời:

  • C4*D4
  • C5*D5
  • C6*D6
  • C7*D7
  • C8*D8
  • C9*D9

2. Địa chỉ tuyệt đối

Hoạt động 2: Địa chỉ tuyệt đối

Câu hỏi 1. Em hãy nhập công thức để tính Doanh thu của công ti cho phần mềm Quản lí thời gian và Trò chơi sáng tạo vào ô F4 và F5, biết rằng: Doanh thu của công ti = Doanh thu”Tỉ lệ (được lưu tại ô F2)

Trả lời:

Doanh thu công ty = doanh thu * tỉ lệ doanh thu của công ty = 1 999 950 000 * 70% = 1 399 965 000

Câu hỏi 2. Nếu sao chép công thức từ ô F4 vào ô F5 thì công thức nhận được tại ô F5 có đúng yêu cầu không? Vì sao?

Trả lời:

Đúng. Vì phần mềm bảng tính là quy định tuyệt đối

Câu hỏi trang 24 SGK Tin học 8

1. Em hãy chọn các đáp án đúng:

Trong Hình 5.3, công thức tại ô F5 là =E5*F2. Sao chép công thức này đến ô F6, kết quả sao chép là:

A. =E6*F3

B. =E6*F2

C. =E6*F3

D. =E6*FS2

Trả lời:

B. =E6*F2

2. Cách nhập kí hiệu $ cho địa chỉ tuyệt đối là:

A. Gõ kí hiệu $ từ bàn phím khi nhập địa chỉ ô.

B. Sau khi nhập đã chỉ tương đối, nhấn phím F4 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.

C. Sau khi nhập địa chỉ tương đối, nhấn phím F2 để chuyển thành địa chỉ tuyệt đối.

D. Thực hiện được theo cả hai cách A và B.

Trả lời:

D. Thực hiện được theo cả hai cách A và B.

3. Thực hành: sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Câu hỏi: Tạo bảng tính theo mẫu như Hình 5.1. Lập công thức sử dụng địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối để tính Doanh thu mỗi phần mềm và Doanh thu của công ti.

02Trả lời:

Tạo bảng tính theo mẫu như Hình 5.1. Lập công thức sử dụng địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối để tính

4. Thực hành: sao chép dữ liệu từ các tệp văn bản trang trình chiếu sang trang tính

Trong phần mềm soạn thảo văn bản hoặc phần mềm trình chiếu, chọn các hàng, cột của bảng

– Chọn Home, chọn lệnh Copy hoặc nhắn tổ hợp phím Ctrl + C.

– Trong phần mềm bảng tính, mở bảng tính mới, chọn ô ở góc trên cùng bên trái của vùng muốn dán dữ liệu và chọn lệnh Paste.

– Đóng tệp văn bản hoặc tệp trinh chiếu.

– Lưu tệp bảng tính với tền Khaosat xIsx.

Luyện tập

Câu hỏi 1: Em hãy chọn phương án đúng

Công thức tại ô C1 (Hình 5.6) là =A1*B1. Sao chép công thức trong ô C1 vào ô E2 thì công thức tại ô E2 sau khi sao chép là:

A.=C1*D2 B.=C2*D1 C.=C2*D2 D.=B2*C2

Trả lời:

D.=B2*C2

………………………….

Trên đây, TaiLieuViet đã gửi tới các bạn Giải Tin học 8 bài 5: Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế . Hy vọng đây là tài liệu hữu ích giúp các em biết cách trả lời các câu hỏi trong SGK Tin học 8, từ đó học tốt môn Tin học hơn.

Để xem thêm lời giải các bài tiếp theo, mời các bạn vào chuyên mục Giải Tin học 8 KNTT trên Vn Doc nhé. Chuyên mục tổng hợp lời giải môn Tin học theo từng đơn vị bài học, giúp các em dễ dàng theo dõi, phục vụ quá trình học tập của bản thân.