Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính KNTT được TaiLieuViet.vn sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mời các bạn cùng theo dõi chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Hoạt động 1

Tháng 1 năm 2018, mẹ Việt gửi tiết kiệm 2 000 000 000 đồng kì hạn 36 tháng ở ngân hàng với lãi suất 7%/ năm. Đến tháng 1 năm 2021, mẹ Việt rút tiền tiết kiệm nêu trên để mua một căn hộ chung cư với giá 30 626 075 đồng/mét vuông.

a) Hỏi tổng số tiền mẹ Việt rút ra được vào tháng 1 năm 2021 là bao nhiêu?

b) Với số tiền nêu trên, mẹ Việt mua được căn hộ chung cư với diện tích bao nhiêu mét vuông?

TRAO ĐỔI

Để mua được căn hộ 100 mét vuông ở thời điểm tháng 1 năm 2021, mẹ Việt cần phải gửi tiết kiệm từ tháng 1 năm 2018 bao nhiêu tiền?

Gợi ý đáp án

a) Tổng số tiền mẹ Việt rút ra được là:

T = 2;000;000;000.{(1 + 7% )^3} = 2;450;086;000 (đồng)

b) Với số tiền nêu trên, mẹ Việt mua được căn hộ chung cư với diện tích là:

2;450;086;000:30;626;075 = 80 (mét vuông)

TRAO ĐỔI

Để mua được căn hộ 100 mét vuông, cần số tiền là:

30;626;075.100 = 3;062;607;500 (đồng)

Gọi A là số tiền gửi vào (đơn vị đồng).

Ở thời điểm tháng 1 năm 2021, số tiền thu được là:

begin{array}{l}T = A.{(1 + 7% )^3} = 3;062;607;500\ Rightarrow A = 3;062;607;500:{(1 + 7% )^3} = 2;500;000;000end{array}

Vậy để mua được căn hộ 100 mét vuông ở thời điểm tháng 1 năm 2021, mẹ Việt cần phải gửi tiết kiệm từ tháng 1 năm 2018 số tiền là 2 500 000 000 đồng.

Hoạt động 2

Cô Lan có 511 000 000 đồng và dự định đầu tư vào chứng khoán của công ty A. Biểu đồ chứng khoán của công ty A được cho trong Hình T.1 với những thời điểm khác nhau.

Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính

a) Nếu cô Lan bán 5 000 cổ phiếu của công ty A vào các thời điểm sau thì tổng số tiển tương ứng cô Lan thu được là bao nhiêu?

27-7-2020; 30-12-2020; 10-5-2021.

b) Nếu ngày 10-6-2020 cô Lan dùng số tiền 511 000 000 đồng để gửi tiết kiệm với lãi suất 6%/năm cho kì hạn một tháng thì ngày 10-5-2021, tổng số tiền cô Lan nhận được là bao nhiêu?

TRAO ĐỔI

a) Với tình huống trên, cô Lan nên đầu tư như thế nào đểhiệu quả nhất?

b) Nếu so sánh giữa việc gửi tiết kiệm và đầu tư, cô Lan nên chọn hình thức nào?

Gợi ý đáp án

a) Số tiền cô Lan thu được nếu bán vào thời điểm 27-7-2020 là:

86;000;.;5;000 = 430;000;000 (đồng)

Số tiền cô Lan thu được nếu bán vào thời điểm 30-12-2020 là:

b) Lãi suất 6%/năm cho kì hạn một tháng, tương ứng là 6:12=0,5(%)/ tháng

Vậy số tiền cô Lan nhận được sau 11 tháng là:

T = 511;000;000.{(1 + 0,5% )^{11}} approx 539;818;271 (đồng)

TRAO ĐỔI

a) Với tình huống như trên cô Lan nên đầu tư ở thời điểm 27-7-2020 và bán ra vào thời điểm 30-12-2020.

b)

+) Nếu cô Lan gửi tiết kiệm, đến ngày 10-5-2021, số tiền thu được là:539;818;271 (đồng)

+) Nếu cô Lan đầu tư, thì đến ngày 10-5-2021, số tiền thu được là: 455;000;000 (đồng)

=> Như vậy cô Lan nên chọn hình thức tiết kiệm.

Vận dụng 1

Anh Tiến có 898 200 000 đồng dự định đầu tư. Anh Tiến mong muốn sau 2 năm sẽ nhận được số tiền (cả gốc lẫn lãi) là 1 tỉ đồng. Ngày 9-12-2020, anh Tiến quyết định đầu tư mua cổ phiếu của công ty B. Giá mỗi cổ phiếu là 24 950 đồng. Biểu đổ chứng khoán của công ty B được cho trong Hình T.2. Dựa vào biểu đổ trên, hãy tính số tiền mà anh Tiến thu được khi bản cổ phiếu của công ty B tại các thời điểm sau:

Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính

a) 15-3-2021;

b) 15-4-2021;

c) 18-5-2021.

Gợi ý đáp án

Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính

Số cổ phiếu mà anh Tiến mua được là: 898;200;000:24;950 = 36;000 (cổ phiếu)

a) Vào thời điểm 15-3-2021, giá mỗi cổ phiếu là 33 000 (đồng)

Số tiền thu được nếu bán vào thời điểm này là: 36;000;.;33;000 = 1;188;000;000 (đồng)

b) Vào thời điểm 15-4-2021, giá mỗi cổ phiếu là 34 400 (đồng)

Số tiền thu được nếu bán vào thời điểm này là: 36;000;.;34;400 = 1;238;400;000 (đồng)

c) Vào thời điểm 18-5-2021, giá mỗi cổ phiếu là 36 550 (đồng)

Số tiền thu được nếu bán vào thời điểm này là: 36;000;.;36;550 = 1;315;800;000 (đồng)

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính KNTT. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán 10 KNTT. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập môn Ngữ văn 10 KNTT…