Với giải Câu hỏi 2 trang 5 Toán lớp 9 chi tiết trong Bài 1: Căn bậc hai giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Toán 9. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai

Trả lời câu hỏi 2 trang 5 SGK Toán 9 Tập 1: Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau:

a) 49

b) 64

c) 81

d) 1.21

Phương pháp giải:

Ta sử dụng: Nếu {x≥0x2=a  thì x=a. 

Lời giải:

a) 49=7 vì 7≥0 và 72 = 49

b) 64=8 vì 8≥0 và 82 = 64 

c) 81=9 vì 9≥0 và 92 = 81 

d) 1,21=1,1 vì 1,1≥0 và 1,12 = 1,21