Soạn bài Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học trang 74 gồm có phần yêu cầu, phần đáp án chuẩn và phần giải thích, hướng dẫn chi tiết cho từng câu hỏi có trong cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 tập 1 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Bản quyền tài liệu thuộc về TaiLieuViet. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép với mục đích thương mại.

1. Dàn ý bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

– Mở bài: Giới thiệu tác phẩm văn học và nhân vật; Nêu khái quát ấn tượng về nhân vật

– Thân bài: Phân tích đặc điểm của nhân vật (chỉ ra các đặc điểm của nhân vật dựa trên các chi tiết trong tác phẩm) và đánh giá, nhận xét nghệ thuật xây dựng nhân vật của tác giả.

– Kết bài: Nêu đánh giá và ấn tượng về nhân vật

2. Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài viết ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học Ngắn gọn lớp 7

3. Phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học Hay Chọn Lọc

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu hay tại đây: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học lớp 7

4. Phân tích đặc điểm nhân vật Mên trong Bầy chim chìa vôi Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật Mên trong Bầy chim chìa vôi Ngắn gọn

5. Phân tích đặc điểm nhân vật Mon trong Bầy chim chìa vôi Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật Mon trong Bầy chim chìa vôi Ngắn gọn

6. Phân tích đặc điểm nhân vật An trong bài Đi lấy mật Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật An trong bài Đi lấy mật Ngắn gọn

7. Phân tích đặc điểm nhân vật người bố trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật người bố trong Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Ngắn gọn

8. Phân tích đặc điểm nhân vật thầy Đuy-sen trong Người thầy đầu tiên Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật thầy Đuy-sen trong Người thầy đầu tiên Ngắn gọn

9. Phân tích đặc điểm nhân vật Bơ-mơn trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật Bơ-mơn trong truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng Ngắn gọn

10. Phân tích đặc điểm nhân vật Thánh Gióng Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật Thánh Gióng Ngắn nhất

11. Phân tích đặc điểm nhân vật Sơn trong Gió lạnh đầu mùa Ngắn gọn

>> Học sinh tham khảo các bài văn mẫu ngắn gọn tại đây: Phân tích đặc điểm nhân vật Sơn trong Gió lạnh đầu mùa Ngắn gọn

12. Yêu cầu đối với bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

– Giới thiệu được nhân vật trong tác phẩm văn học

– Chỉ ra được đặc điểm của nhân vật dựa trên các bằng chứng trong tác phẩm

– Nhận xét được nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn

– Nêu được ý nghĩa của hình tượng nhân vật

13. Các bước viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học

– Tìm ý: tìm hiểu và lựa chọn các chi tiết liên quan đến nhân vật và đưa ra những suy luận về đặc điểm nhân vật đó

– Lập dàn ý

Bước 2: Viết bài

Các lưu ý:

– Để những nhận xét về nhân vật thuyết phục và có giá trị, cần dựa trên những sự việc, chi tiết liên quan đến nhân vật trong tác phẩm

– Cần nhìn nhân vật, phân tích nhân vật từ nhiều góc độ trong một chỉnh thể trọn vẹn để có những nhận xét, đánh giá toàn diện, thuyết phục

– Phân tích nhân vật một cách cụ thể, chi tiết. Không nên nhận xét, đánh giá một cách chung chung. Cần đưa ra các bằng chứng trong tác phẩm để làm căn cứ cho những nhận xét, suy luận về đặc điểm nhân vật

Bước 3: Chỉnh sửa bài viết

————————————————-

>> Tiếp theo: Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)

Trên đây là tài liệu Soạn bài Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học. Ngoài ra, mời các bạn tham khảo thêm đề thi giữa kì 1 lớp 7, đề thi học kì 1 lớp 7, đề thi giữa kì 2 lớp 7 và đề thi cuối kì 2 lớp 7 tất cả các môn. Chúc các bạn học tập tốt và đạt kết quả cao trong năm học này.