TaiLieuViet.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Soạn bài Ôn tập trang 107 Sách CTST để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết sẽ hướng dẫn bạn đọc soạn bài Ôn tập trang 107. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Câu 1 trang 107 sgk Ngữ văn 10 Tập 1 CTST

Xác định mục đích viết và mục đích lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm (và nghị luận nếu có) vào văn bản thông tin theo mẫu dưới đây (làm vào vở):

Văn bản

Mục đích viết

Yếu tố được lồng ghép

Mục đích lồng ghép

Tranh Đông Hồ – nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Chợ nổi – nét văn hóa sông nước miền Tây

Trả lời:

Văn bản

Mục đích viết

Yếu tố được lồng ghép

Mục đích lồng ghép

Tranh Đông Hồ – nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Giới thiệu về tranh Đông Hồ

Miêu tả, tự sự

Làm cho văn bản sinh động hơn

Chợ nổi – nét văn hóa sông nước miền Tây

Giới thiệu về Chợ nổi

Miêu tả, tự sự, biểu cảm

Làm cho văn bản sinh động hơn và bày tỏ được cảm xúc của người viết

Câu 2 trang 107 sgk Ngữ văn 10 Tập 1 CTST

Xác định dạng thức thể loại, tác dụng của việc sử dụng phương tiện ngôn ngữ, phi ngôn ngữ trong các văn bản thuộc bài học này theo mẫu dưới đây (làm vào vở):

Văn bản

Thể loại, kiểu văn bản

Phương tiện

Tác dụng

Tranh Đông Hồ – nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

Lí ngựa ô ở hai vùng đất

Chợ nổi – nét văn hóa sông nước miền Tây

Trả lời:

Văn bản

Thể loại, kiểu văn bản

Phương tiện

Tác dụng

Tranh Đông Hồ – nét tinh hoa của văn hóa dân gian Việt Nam

Văn bản thông tin tổng hợp

Hình ảnh, thuật ngữ : tay co, bìa, ván

Giúp văn bản thêm sinh động, rõ ràng, phong phú.

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Bản tin-tin tổng hợp

Hình ảnh

Giúp người đọc hình dung được điều mà người viết muốn nói đến

Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

Bản tin-tin vắn

Lí ngựa ô ở hai vùng đất

Thơ

Từ địa phương: ‘’phá’’, ‘’truông’’

Giúp văn bản thêm phần thú vị

Chợ nổi – nét văn hóa sông nước miền Tây

Văn bản thông tin tổng hợp

Hình ảnh, từ địa phương: ‘hôn’’, ‘’bẹo’’

Giúp minh họa rõ ràng đối tượng đang được nói đến

Câu 3 trang 108 sgk Ngữ văn 10 Tập 1 CTST

Nêu một số nét tương đồng và khác biệt về cách đưa tin và sự bộc lộ quan điểm của người viết trong một bản tin theo mẫu dưới đây (làm vào vở):

Văn bản

Cách đưa tin

Quan điểm của ngừơi viết

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống.

Thêm một bản dịch “Truyện Kiều” sang tiếng Nhật

Trả lời:

Văn bản

Cách đưa tin

Quan điểm người viết

Nhà hát Trần Hữu Trang khánh thành phòng truyền thống

Đưa tin đầy đủ, cụ thể về thời gian, địa điểm, người tham dự, các sự kiện khác diễn ra hôm đó

Tôn trọng các giá trị văn hóa, đưa tin đúng thực tế, đảm bảo tính khách quan

Thêm một bản dịch ‘’Truyện Kiều’’ sang tiếng Nhật

Tóm tắt nhưng thông tin chính, quan trọng nhất một cách ngắn gọn, hàm súc

Đảm bảo tính khách quan, chuẩn xác, lập trường nhân văn

Câu 4 trang 108 sgk Ngữ văn 10 Tập 1 CTST

Nêu tóm tắt một số điểm khác biệt mà bạn cho là đáng lưu ý trong quy trình viết văn bản Nghị luận về một vấn đề xã hội và Viết báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề (có thể sử dụng mẫu bảng dưới đây và làm vào vở):

Các bước

Kiểu bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề

Kiểu bài Nghị luận về một vấn đề xã hội

Bước 1: Chuẩn bị viết

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

Bước 3: Viết bài

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa

Trả lời:

Các bước

Kiểu bài Viết báo cáo kết quả nghiên cứu một vấn đề

Kiểu bài Nghị luận về một vấn đề xã hội

Bước 1: Chuẩn bị viết

Chọn đề tài mà bản thân thấy quen thuộc, hứng thú, có những ý kiến khác biệt

Xác định đề tài nghiên cứu. Đề tài phải có tín thiết thực, phù hợp

Bước 2: Tìm ý, lập dàn ý

Cần có luận điểm, dẫn chứng lý lẽ. Bố cục phải tự sắp xếp cho phù hợp

Chia thành các đề mục, bố cục rõ ràng

Bước 3: Viết bài

Triển khai ý thành đoạn, thành bài

Có từ ngữ liên kết

Có thể linh hoạt 2 cách sắp xếp

Nhan đề ngắn gọn, xúc tích, có nội dung và từ khóa

Sử dụng ngôn ngữ khách quan, không dùng ngôn ngữ địa phương

Bước 4: Xem lại và chỉnh sửa

Luận điểm, dẫn chúng rõ ràng. Sắp xếp phải hơp lý

Chỉnh sử phải theo đúng logic, thứ tự

Câu 5 trang 108 sgk Ngữ văn 10 Tập 1 CTST

Theo em, có thể giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa dân tộc bằng cách nào? Nêu một vài đề xuất cụ thể của bạn đối với các di sản văn hóa ở địa phương mình.

Trả lời:

+ Phát huy qua hình thức các tour du lịch

+ Có những chương trình quảng bá như các cuộc thi, quay video, hội chợ, lễ hội văn hóa

+ Tổ chức các chuyến tham quan, ngoại khóa

+ Đưa vào giáo dục trong nhà trường

Ví dụ như về nghệ thuật múa rối nước. Có thể tổ chức một buổi triển lãm về nghệ thuật múa rối nước. Kèm đó là các màn biểu diễn kết hợp với các video quảng bá, tuyên truyền

Trên đây TaiLieuViet.vn vừa gửi tới bạn đọc bài viết Soạn bài Ôn tập trang 107 Sách CTST. Bài viết hướng dẫn bạn đọc trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 5 trong SGK Ngữ văn 10 tập 1 sách CTST. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Toán 10 CTST, Tiếng Anh lớp 10…