Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu siêu ngắnđược TaiLieuViet sưu tầm nằm trong mục lục soạn văn 8 siêu ngắn. Soạn bài dưới đây giúp các bạn hiểu trật tự từ là thể hiện thứ tự nhất định của sự vật, sự việc, hoạt động,…nhằm nhấn mạnh đặc điểm, hình ảnh, của sự vật hay hiện tượng. Qua bài học này giúp các bạn nắm vững kiến thức về Trật tự từ trong câu hơn giúp các bạn sử dụng nhằm đạt kết quả cao trong học tập.. Mời các bạn tải về tham khảo

I. Nhận xét chung

Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

Câu 1 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Có thể thay đổi trật tự từ trong câu in đậm theo những cách sau mà không làm thay đổi nghĩa của câu:

– Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất.

– Thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất

Câu 2 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Tác giả lựa chọn trật tự từ như trong đoạn trích, vì: Đảo hành động lên làm trạng ngữ, tác giả nhấn mạnh được thái độ hung hăng, hống hách của hắn.

Câu 3 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét, gõ đầu roi xuống đất. (Nhấn mạnh được giọng khàn của kẻ nghiện ngập như cai lệ)

II. Một số tác dụng của sự sắp xếp trật tự từ

Câu 1 (trang 111 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2): Trật tự từ trong các câu trên thể hiện:

a. Thứ tự diễn biến tình huống; nhấn mạnh hành động hung hãn, lưu manh của cai lệ và nỗi lo sợ của chị Dậu

b. Cụm từ “cai lệ và người nhà lý trưởng” là trật tự thể hiện thứ bậc, sự xuất hiện của từng nhân vật.

Trật tự từ “roi song, tay thước và dây thừng” thể hiện trật tự xuất hiện lần lượt của từng sự vật.

Câu 2 (trang 112 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

So sánh tác dụng của những cách sắp xếp trật tự từ trong các bộ phận câu in đậm:

a. Thể hiện thứ bậc quan trọng của sự vật, đảm bảo sự hài hòa về mặt ngữ âm

b và c. Không tạo điểm nhấn về mặt ngữ âm cho câu văn

Câu 3 (trang 113 Ngữ Văn lớp 8 Tập 2):

Nhận xét về tác phẩm của việc sắp xếp thứ tự từ trong câu:

– Thể hiện trật tự nhất định của sự việc, hiện tượng, hoạt động, đặc điểm

– Nhấn mạnh hình ảnh, đặc điểm của sự vật, hiện tượng.

– Liên kết câu với các câu khác trong văn bản.

– Đảm bảo sự hài hòa về ngữ âm của lời nói.

III. Luyện tập

Giải thích cách sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây:

a. Trật tự sắp xếp theo thời gian lịch sử trước; Nhấn mạnh truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm có bề dày, trải qua nhiều thời kì.

b. Đảo trật tự từ nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp Tổ Quốc

c. Tạo sự liên kết giữa câu trước; đảo ngữ nhấn mạnh sự bạo dạn của cô gái

TaiLieuViet đã hướng dẫn các bạn Soạn bài Lựa chọn trật tự từ trong câu siêu ngắn, sẽ là tài liệu hay nhằm hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài, đồng thời giúp các bạn nắm vững kiến thức về Trật tự từ trong câu hơn giúp các bạn sử dụng nhằm đạt kết quả cao trong học tập, mời các bạn cùng tham khảo